UI/UX-suunnittelija kehittämässä prototyyppiä.

UI/UX-suunnittelu

UI/UX-suunnittelu

UI/UX-suunnittelu

Huolellinen UI/UX-suunnittelu luo edellytykset onnistuneelle toteutukselle.

Huolellinen UI/UX-suunnittelu luo edellytykset onnistuneelle toteutukselle.

Etusivu

UI/UX-suunnittelu

Varmistamme hyvän käyttökokemuksen

Varmistamme hyvän käyttö­kokemuksen

käyttökokemus

käyttöliittymäsuunnittelu

prototypointi

saavutettavuus

kustannustehokkuus

Suunnitellaan ja testataan ennen toteutusta

Käyttöliittymäsuunnittelussa mallinnamme digitaalista palvelua niin, että palvelun visuaalisen ilmeen ja käyttökokemuksen pystyy hahmottamaan suunnittelun alusta asti. Tuotteen tai palvelun näkeminen helpottaa keskustelua ja kommentointia sekä tiivistää yhteistyötä. Prototyypin rakentaminen säästää myös aikaa myöhemmässä toteutusvaiheessa sekä helpottaa varsinaisen toteutuksen kustannusten arviointia. Proton avulla voimme myös testata palvelua käyttäjillä ja varmistaa, että ratkaisumme vastaa käyttäjien tarpeisiin.

Digitaalinen suunnittelu ennen toteutusta.
Digitaalinen suunnittelu ennen toteutusta.

Vuorovaikutteista suunnittelua

Asiakkaana pääset vaikuttamaan käyttöliittymän suunnitteluun projektin alusta alkaen. Saat linkin suunnitteluohjelmaan, jossa pääset testaamaan ja kommentoimaan suunnitelmia. Oikean palvelun lailla klikkailtavan prototyypin avulla voit myös itsenäisesti testata palvelua.

Suunnittelemme käyttäjälähtöisiä palveluita.
Suunnittelemme käyttäjälähtöisiä palveluita.
Suunnittelemme käyttäjälähtöisiä palveluita.

Saavutettava verkkopalvelu tuo yrityksellesi kilpailuetua

Saavutettava verkkopalvelu tuo kilpailuetua

Saavutettavuus­arvioinnin avulla parempi käyttäjä­kokemus

Saavutettavuus on käyttäjien erilaisten tarpeiden ja rajoitteiden huomiointia digitaalisten palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Erilaisia rajoitteita voivat olla esimerkiksi heikko näkö tai kuulo­vamma. Rajoitteet vaikuttavat siihen, miten käyttäjä vuoro­vaikuttaa palvelun kanssa ja millainen käyttö­kokemus hänelle muodostuu. Saavutettavuuden parantaminen kasvattaa yrityksesi liiketoimintaa tarjoamalla sujuvan käyttö­kokemuksen laajemmalle kohde­ryhmälle.


Saavutettavuus­arvioinnin avulla selvitetään, miten verkko­palvelun käyttö­kokemusta voidaan parantaa. Toteutamme saavutettavuus­arviointeja sekä yksityisille toimijoille että digipalvelu­lain alaisille palvelun­tarjoajille.

Saavutettavuustestaus takaa paremman käyttökokemuksen kaikille.
Saavutettavuustestaus takaa paremman käyttökokemuksen kaikille.
Autamme toteuttamaan sivustosi saavutettavuustestauksen.
Autamme toteuttamaan sivustosi saavutettavuustestauksen.

Saavutettavuus­arvioinnin hyödyt:

  • Parempi käyttö­kokemus

  • Laajemman käyttäjä­ryhmän saavuttaminen

  • Parempi näkyvyys haku­koneissa

  • Positiivinen brändiarvo

  • Digipalvelu­lain alaisille toimijoille helppo tapa varmistaa saavutettavuus­vaatimuksien täyttyminen

Testauksen laajuus

Käytämme saavutettavuus­­testauksissamme sekä automaattista että manuaalista testausta. Automaattinen testaustyö­kalu pureutuu koodiin, tutkien palvelun rakennetta. Rakenteen tutkimisella voidaan esimerkiksi selvittää, osaavatko ruudun­lukijat ja muut avustavat teknologiat välittää palvelun sisällön oikein käyttäjälle.


Saavutettavuus koostuu monista asioista, eikä kaikkia osa-alueita voida testata koneellisesti. Saavutettavuuden varmistamiseksi käymme palvelun osa-alueita läpi myös manuaalisesti. Testaamme palvelua eri laitteilla, kuten puhelimella ja tietokoneella. Tutkimme myös sitä, miten helppo­­käyttöinen palvelu on heille, jotka käyttävät navigoidakseen pelkkää näppäimistöä tai pelkkää hiirtä.


Asiakas saa testauksen tuloksista sekä kirjallisen että visuaalisen raportin, jonka avulla kehitys­kohteet on helppo tunnistaa. Käymme testauksen tulokset aina läpi yhdessä asiakkaan kanssa.

Käytämme saavutettavuustestauksissamme sekä saavutettavuuden testaamiseen tarkoitettuja työkaluja että asiantuntijan manuaalista testausta. Saavutettavuustyökalu pureutuu koodiin, tutkien esimerksi palvelun rakennetta ja värien keskinäistä kontrastia. Rakenteen tutkimisella voidaan esimerkiksi selvittää, osaavatko ruudunlukijat ja muut avustavat teknologiat välittää palvelun sisällön oikein käyttäjälle. Riittävillä kontrasteilla on taas merkitystä kaikille näkeville käyttäjille.


Saavutettavuutta tarkastele lisäksi käyttökokemusasiantuntija. Saavutettavuuden varmistamiseksi käymme palvelun osa-alueita läpi myös manuaalisesti. Testaamme palvelua eri laitteilla, kuten puhelimella ja tietokoneella. Tutkimme myös sitä, miten helppo­käyttöinen palvelu on heille, jotka käyttävät navigoidakseen pelkkää näppäimistöä tai pelkkää hiirtä.


Asiakas saa testauksen tuloksista sekä kirjallisen että visuaalisen raportin, jonka avulla kehityskohteet on helppo tunnistaa. Käymme testauksen tulokset aina yhdessä läpi asiakkaan kanssa.

Käymme saavutettavuusraportoinnin tulokset aina asiakkaan kanssa yhdessä läpi.

Saavutettavuus­arviointiin sisältyy:

  • Automaattinen testaus

  • Manuaalinen testaus

  • Ruudun­lukijatestaus

  • Testaus­raportti sisältää arvion nykytilasta sekä korjaus­ehdotukset

  • Kirjallinen saavutettavuus­seloste


Tarjoamme myös apua korjausehdotuksien toteuttamiseen.

Referenssejä