Työmme jälkiä
Työmme jälkiä

Kaikille saavu­tettava arkisto­palvelu

Toteutimme Disecille Yksa-arkisto­palvelun saavutettavuus­­testauksen

Photo by <a href="https://unsplash.com/@glenncarstenspeters?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Glenn Carstens-Peters</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/person-using-macbook-pro-npxXWgQ33ZQ?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>
Photo by <a href="https://unsplash.com/@glenncarstenspeters?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Glenn Carstens-Peters</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/person-using-macbook-pro-npxXWgQ33ZQ?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>
Photo by <a href="https://unsplash.com/@glenncarstenspeters?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Glenn Carstens-Peters</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/person-using-macbook-pro-npxXWgQ33ZQ?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>

Case Yksan saavutettavuus­testaus

Teettämällä saavutettavuus­­testauksen Mindhivella, pääsimme itse nopeammin varsinaisen kehitys­­työn pariin. Mindhiven asiantuntijat auttoivat meitä hahmot­ta­maan, mitä meidän tulisi tehdä toisin, jotta palvelumme olisivat paremmin saavutettavia. Kun kehitys­­kohteet oli valmiiksi kartoitettu, meidän ei tarvinnut enää käyttää aikaa niiden etsimiseen, vaan pääsimme tekemään suoraan tuottavaa työtä oman ydin­o­saamisemme parissa.

Disec Oy logo
Disec Oy logo

Kaisa Neuvonen

Asiakaspäällikkö

Disec Oy

Disec tarjoaa asiakkailleen Yksa-arkisto­palvelua, joka on Sähke2-sertifioitu arkisto­järjestelmä. Yksaa käyttävät myös julkisen sektorin toimijat, minkä takia palvelua koskevat laissa määritellyt saavutettavuus­vaatimukset. Disecin pyynnöstä teimme Yksa-arkisto­palveluun saavutettavuus­testauksen, jotta heidän kehitys­tiimi pystyi tehokkaammin toteuttamaan tarvittavat muutokset.

Tutustu yritykseen tarkemmin

Disec.fi

Mistä lähdimme liikkeelle

Mindhiven toiminnan keskiössä on aina asiakas.
Mindhiven toiminnan keskiössä on aina asiakas.

Tarve

Yksa-arkisto­palvelun uudistuksessa haluttiin taata kaikkien käyttäjä­­ryhmien yhden­vertainen kohtelu, täyttämällä WCAG 2.1-ohjeistuksen asettamat A- ja AA-tasojen saavutettavuus­­vaatimukset.


Ratkaisu

Suoritimme sivuston saavutettavuus­testauksen, jonka lopputuloksena asiakas pystyi hahmottamaan, mitä asioita saavutettavuuden suhteen voidaan parantaa.

Tarve

Yksa-arkisto­palvelun uudistuksessa haluttiin taata kaikkien käyttäjä­­ryhmien yhden­vertainen kohtelu, täyttämällä WCAG 2.1-ohjeistuksen asettamat A- ja AA-tasojen saavutettavuus­­vaatimukset.


Ratkaisu

Suoritimme sivuston saavutettavuus­testauksen, jonka lopputuloksena asiakas pystyi hahmottamaan, mitä asioita saavutettavuuden suhteen voidaan parantaa.

Tavoitteet

Testaus

Raportti

Läpikäynti

Miten toteutimme

Automaatio­testaus pureutuu koodiin

Automaatio­testauksessa kävimme palvelun jokaisen näkymän läpi saavutettavuus­työkalun avulla. Saavutettavuus­työkalun avulla kokosimme havainnot saavutettavuuteen vaikuttavista tekijöistä, kuten fonttien koosta ja tekstien kontrastista. Työkalun avulla selvitimme myös sivuston rakennetta eli koodia. Rakennetta tutkimalla selvitimme, miten ruudunlukijat ja muut avustavat teknologiat tulkitsevat sivua.Manuaalisella testauksella inhimilli­syyttä

Saavutettavuus koostuu monista asioista, eikä kaikkia osa-alueita voida testata koneellisesti. Saavutettavuuden varmistamiseksi kävimme palvelun osa-alueita läpi myös manuaalisesti. Testasimme palvelua eri laitteilla, kuten puhelimella ja tietokoneella. Tutkimme myös sitä, miten helppo­käyttöinen palvelu on heille, jotka käyttävät navigoidakseen pelkkää näppäimistöä tai pelkkää hiirtä. Lopuksi arvioimme, miten palvelu täytti testauksen pohjana olleen WCAG 2.1-ohjeistuksen A- ja AA-tasojen saavutettavuus­kriteerit ja miten kriteereiden täyttyminen voitaisiin varmistaa.

Saavutettavuustestaukseen sisältyi kirjallinen raportointi.
Saavutettavuustestaukseen sisältyi kirjallinen raportointi.
Saavutettavuustestaukseen sisältyi kirjallinen raportointi.
Palveluun sisältyi automaatiotestaus.
Palveluun sisältyi automaatiotestaus.
Palveluun sisältyi automaatiotestaus.
Selvitimme, miten sivusto saavutti saavutettavuuskriteerit.
Selvitimme, miten sivusto saavutti saavutettavuuskriteerit.
Selvitimme, miten sivusto saavutti saavutettavuuskriteerit.

Mitä asiakkaamme sai

Saavutettavuus­raportointi

Raportissa avasimme WCAG-ohjeistuksen sisältämät neljä periaatetta: havaittavuus, hallittavuus, toiminta­varmuus ja ymmärrettävyys. Kuvasimme asiakkaalle periaatteisiin sisältyvät A- ja AA-tason kriteerit onnistumis­vaatimuksineen, käyttö­tapausesimerkkeineen ja huomioineen.

Kirjallisen raportin tueksi toteutimme visuaalisen koosteen sivuston saavutettavuus­huomioista. Asiakas sai käyttöönsä kuvat jokaisesta testatusta näkymästä, jonka pohjalta oli helppo hahmottaa ohjelmalliseen toteutukseen liittyvien huomioiden ja kehitys­kohteiden sijainti palvelussa.


Selkeät askelmerkit kehitys­työhön

Kävimme testauksen tulokset läpi yhdessä asiakkaan kanssa, jonka jälkeen asiakkaan kehitystiimi pystyi tekemään tarvittavat muutokset Yksa-arkisto­palveluun. Saavutettavuus­testauksen pohjalta asiakas pystyi takaamaan Yksa-arkisto­palvelun sujuvan käyttö­kokemuksen yhä laajemmalle kohde­ryhmälle.

Saavutettavuus­raportointi

Raportissa avasimme WCAG-ohjeistuksen sisältämät neljä periaatetta: havaittavuus, hallittavuus, toiminta­varmuus ja ymmärrettävyys. Kuvasimme asiakkaalle periaatteisiin sisältyvät A- ja AA-tason kriteerit onnistumis­vaatimuksineen, käyttö­tapausesimerkkeineen ja huomioineen.

Kirjallisen raportin tueksi toteutimme visuaalisen koosteen sivuston saavutettavuus­huomioista. Asiakas sai käyttöönsä kuvat jokaisesta testatusta näkymästä, jonka pohjalta oli helppo hahmottaa ohjelmalliseen toteutukseen liittyvien huomioiden ja kehitys­kohteiden sijainti palvelussa.


Selkeät askelmerkit kehitys­työhön

Kävimme testauksen tulokset läpi yhdessä asiakkaan kanssa, jonka jälkeen asiakkaan kehitystiimi pystyi tekemään tarvittavat muutokset Yksa-arkisto­palveluun. Saavutettavuus­testauksen pohjalta asiakas pystyi takaamaan Yksa-arkisto­palvelun sujuvan käyttö­kokemuksen yhä laajemmalle kohde­ryhmälle.

Mindhive toteuttaa saavutettavuustestausta käyttäjälähtöisesti.
Mindhive toteuttaa saavutettavuustestausta käyttäjälähtöisesti.

Tarvitsetko apua sivustosi saavutettavuus­testauksessa?
Ota yhteyttä ja katsotaan, miten voisimme olla avuksi.

Case Yksan saavutettavuus­testaus

Teettämällä saavutettavuus­­testauksen Mindhivella, pääsimme itse nopeammin varsinaisen kehitys­­työn pariin. Mindhiven asiantuntijat auttoivat meitä hahmot­ta­maan, mitä meidän tulisi tehdä toisin, jotta palvelumme olisivat paremmin saavutettavia. Kun kehitys­­kohteet oli valmiiksi kartoitettu, meidän ei tarvinnut enää käyttää aikaa niiden etsimiseen, vaan pääsimme tekemään suoraan tuottavaa työtä oman ydin­o­saamisemme parissa.

Disec Oy logo

Kaisa Neuvonen

Asiakaspäällikkö

Disec Oy

Disec tarjoaa asiakkailleen Yksa-arkisto­palvelua, joka on Sähke2-sertifioitu arkisto­järjestelmä. Yksaa käyttävät myös julkisen sektorin toimijat, minkä takia palvelua koskevat laissa määritellyt saavutettavuus­vaatimukset. Disecin pyynnöstä teimme Yksa-arkisto­palveluun saavutettavuus­testauksen, jotta heidän kehitys­tiimi pystyi tehokkaammin toteuttamaan tarvittavat muutokset.

Tutustu yritykseen tarkemmin

Disec.fi

Mistä lähdimme liikkeelle

Mindhiven toiminnan keskiössä on aina asiakas.

Tarve

Yksa-arkisto­palvelun uudistuksessa haluttiin taata kaikkien käyttäjä­­ryhmien yhden­vertainen kohtelu, täyttämällä WCAG 2.1-ohjeistuksen asettamat A- ja AA-tasojen saavutettavuus­­vaatimukset.


Ratkaisu

Suoritimme sivuston saavutettavuus­testauksen, jonka lopputuloksena asiakas pystyi hahmottamaan, mitä asioita saavutettavuuden suhteen voidaan parantaa.

Tavoitteet

Testaus

Raportti

Läpikäynti

Miten toteutimme

Automaatio­testaus pureutuu koodiin

Automaatio­testauksessa kävimme palvelun jokaisen näkymän läpi saavutettavuus­työkalun avulla. Saavutettavuus­työkalun avulla kokosimme havainnot saavutettavuuteen vaikuttavista tekijöistä, kuten fonttien koosta ja tekstien kontrastista. Työkalun avulla selvitimme myös sivuston rakennetta eli koodia. Rakennetta tutkimalla selvitimme, miten ruudunlukijat ja muut avustavat teknologiat tulkitsevat sivua.Manuaalisella testauksella inhimilli­syyttä

Saavutettavuus koostuu monista asioista, eikä kaikkia osa-alueita voida testata koneellisesti. Saavutettavuuden varmistamiseksi kävimme palvelun osa-alueita läpi myös manuaalisesti. Testasimme palvelua eri laitteilla, kuten puhelimella ja tietokoneella. Tutkimme myös sitä, miten helppo­käyttöinen palvelu on heille, jotka käyttävät navigoidakseen pelkkää näppäimistöä tai pelkkää hiirtä. Lopuksi arvioimme, miten palvelu täytti testauksen pohjana olleen WCAG 2.1-ohjeistuksen A- ja AA-tasojen saavutettavuus­kriteerit ja miten kriteereiden täyttyminen voitaisiin varmistaa.

Saavutettavuustestaukseen sisältyi kirjallinen raportointi.
Palveluun sisältyi automaatiotestaus.
Selvitimme, miten sivusto saavutti saavutettavuuskriteerit.

Mitä asiakkaamme sai

Saavutettavuus­raportointi

Raportissa avasimme WCAG-ohjeistuksen sisältämät neljä periaatetta: havaittavuus, hallittavuus, toiminta­varmuus ja ymmärrettävyys. Kuvasimme asiakkaalle periaatteisiin sisältyvät A- ja AA-tason kriteerit onnistumis­vaatimuksineen, käyttö­tapausesimerkkeineen ja huomioineen.

Kirjallisen raportin tueksi toteutimme visuaalisen koosteen sivuston saavutettavuus­huomioista. Asiakas sai käyttöönsä kuvat jokaisesta testatusta näkymästä, jonka pohjalta oli helppo hahmottaa ohjelmalliseen toteutukseen liittyvien huomioiden ja kehitys­kohteiden sijainti palvelussa.


Selkeät askelmerkit kehitys­työhön

Kävimme testauksen tulokset läpi yhdessä asiakkaan kanssa, jonka jälkeen asiakkaan kehitystiimi pystyi tekemään tarvittavat muutokset Yksa-arkisto­palveluun. Saavutettavuus­testauksen pohjalta asiakas pystyi takaamaan Yksa-arkisto­palvelun sujuvan käyttö­kokemuksen yhä laajemmalle kohde­ryhmälle.

Mindhive toteuttaa saavutettavuustestausta käyttäjälähtöisesti.

Tarvitsetko apua sivustosi saavutettavuus­testauksessa?
Ota yhteyttä ja katsotaan, miten voisimme olla avuksi.