Käytämme evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle mitä parhaimman käyttökokemuksen. Lisätietoa löydät tietosuojakäytänteistämme.

Käytämme evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle mitä parhaimman käyttökokemuksen. Lisätietoa löydät tietosuojakäytänteistämme.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun avulla pääsemme oikean ongelman ytimeen ja ymmärrämme asiakasta paremmin.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun avulla pääsemme oikean ongelman ytimeen ja ymmärrämme asiakasta paremmin.

Palvelu­muotoilu

Palvelumuotoilun avulla pääsemme oikean ongelman ytimeen ja ymmärrämme asiakasta paremmin.

Etusivu

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilulla haasteen ytimeen

Palvelumuotoilulla haasteen ytimeen

Palvelumuotoilulla haasteen ytimeen

Selvitetään oikea ongelma ennen ratkaisua

Ohjelmistoalalla saatetaan käyttää liian vähän vaivaa asioiden kuvaamiseen tavalla, jota asiakkaan on helppo ymmärtää. Softaprojekteissa tämä saattaa johtaa pettymykseen, jos toteutettu palvelu on lopputuloksena kaukana tilaajan mielikuvasta.


Työmme lähtee aina asiakkaan tarpeesta. Tarkastelemme asiakkaan toimintaympäristöä aina kokonaisvaltaisesti myös fyysinen maailma huomioiden. Palvelumuotoilun keinoin pystymme selvittämään, mihin ongelmaan lähdemme etsimään ratkaisua. Palvelumuotoilun työkalut mahdollistavat myös aktiivisen vuoropuhelun käyttäjän ja muiden sidosryhmien välillä.

Kuinka hyödynnämme palvelumuotoilua

Palvelumuotoilun eri menetelmien avulla pystymme keskustelemaan konkreettisella tasolla siitä, minkälainen tulevan palvelun tulisi olla palvelun käyttäjien näkökulmasta.

 • Asiakaspolkujen ja käyttäjätarinoiden avulla tunnistamme palvelun kriittiset ominaisuudet ja asiakastarpeet

 • Yhteiskehittämisen menetelmin tuomme käyttäjän mukaan kehitystyöhön

 • Interaktiivisten käyttöliittymän prototyyppien avulla testaamme palvelua oikeilla käyttäjillä

Palvelumuotoiluprosessia kuvaava kaavio
Palvelumuotoiluprosessia kuvaava kaavio

Muotoiluprojektin eteneminen

Määrittelemme muotoiluprojektin tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Onko sinulla idea, joka vaatii kirkastusta? Tai onko eteesi noussut haaste, johon etsit ratkaisua? Muotoiluprosessin avulla lähdemme etsimään yhdessä vastauksia.

 1. Tutki ja ymmärrä

Keräämme tietoa toimintaympäristöstä ja asiakkaan maailmasta esim.

 • Haastattelemalla asiakasta ja muita sidosryhmiä

 • Tutustumalla asiakkaan liiketoimintaan ja prosesseihin

 • Havainnoimalla loppukäyttäjien toimintaa

 • Benchmarkkaammalla muiden toimijoiden ratkaisuja

 1. Tutki ja ymmärrä

Keräämme tietoa toimintaympäristöstä ja asiakkaan maailmasta esim.

 • Haastattelemalla asiakasta ja muita sidosryhmiä

 • Tutustumalla asiakkaan liiketoimintaan ja prosesseihin

 • Havainnoimalla loppukäyttäjien toimintaa

 • Benchmarkkaammalla muiden toimijoiden ratkaisuja

 1. Kiteytä ja priorisoi

Analysoimme keräämämme tiedon ja koostamme havaintomme visualisoinnin keinoin.

 • Kuvaamme käyttäjien palvelupolut

 • Käyttäjäpersoonien avulla voimme puhua palvelusta samalla kielellä eri sidosryhmien kanssa

 1. Kiteytä ja priorisoi

Analysoimme keräämämme tiedon ja koostamme havaintomme visualisoinnin keinoin.

 • Kuvaamme käyttäjien palvelupolut

 • Käyttäjäpersoonien avulla voimme puhua palvelusta samalla kielellä eri sidosryhmien kanssa

 1. Ideoi ja muotoile

Kun olemme päässeet ratkaistavan haasteen jäljille, on aika ideoida ratkaisuja.

 • Ideointia varten voimme järjestää työpajoja. Työpajoilla voimme osallistaa asiakasta ja käyttäjiä myös prosessin kaikissa muissa vaiheissa.

 • Ideoista visualisoimme palvelukonseptin

 • Digitaalisesta palvelusta suunnittelemme käyttöliittymän prototyypin

 1. Testaa ja validoi

Prototyypin avulla voimme testata palvelua todellisilla käyttäjillä ja varmistaa, että ratkaisumme toimii käytännössä.

 • Käyttäjätestaus

 • Suunnitelmien priorisointi

 • Toteutettavuuden arviointi ja kustannusarvio

Referenssejä

Referenssejä

Referenssejä

Käyttäjiä osallistamalla toimivammat ratkaisut.