Mindhive Oy Mainio tekoälyassistentti

Mainio-tekoälyassistentti

Mainio-tekoäly­assis­tentti

Mainio on tekoäly­pohjainen chatbot, joka ymmärtää ja puhuu luonnollista kieltä - aivan kuin puhuisit oikealle ihmiselle.

Mainio on tekoäly­pohjainen chatbot, joka ymmärtää ja puhuu luonnollista kieltä - aivan kuin puhuisit oikealle ihmiselle.

Etusivu

Mainio

Anna Mainion hoitaa rutiini­työt ja keskity tärkeimpään

tekoälyassistentti

tekoälypohjainen chatbot

luonnollista kieltä ymmärtävä chatbot

asiakaspalvelu

Kuin puhuisit oikealle ihmiselle

Videolla näet, kuinka Mainio käy keskustelua, joka on yhtä luontevaa kuin juttelisit ihmisen kanssa. Mainio ymmärtää moni­mutkaisia kysymyksiä ja pystyy vastaamaan niihin johdon­mukaisesti ja ymmärret­tävästi, samalla pysyen sille annetussa tehtävässä ja roolissa.

Mainio voi toimia esim.

  • asiakaspalvelijana

  • teknisenä tukena

  • perehdyttäjänä

Kokeile itse!

Kokeile itse!

Avaa keskustelu meidän Mainion kanssa näytön oikeasta ala­kulmasta ja ylläty asiakas­palvelijamme kyvyistä.

Mainio tapa taklata pullonkauloja

Tuntuuko siltä, että asiakas­palvelunne ruuhkautuu, ja asiakkaat joutuvat odottamaan liian kauan vastauksia?

Mainiolla automatisoit rutiinin­omaiset kyselyt ja toistuvat asiakas­palvelu­tehtävät. Henkilöstösi voi keskittyä moni­mutkaisempiin ja arvokkaampiin tehtäviin, kun Mainio hoitaa rutiinityöt. Mainio voidaan myös integroida esim. CRM-järjestelmäänne luoden automaattisesti myynti­taskit keskustelujen pohjalta liidin yhteys­tietojen kera.

Photo by <a href="https://unsplash.com/@gaellemarcel?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Gaelle Marcel</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/clear-hour-glass-Xd_H7iOwKN0?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>
Photo by <a href="https://unsplash.com/@gaellemarcel?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Gaelle Marcel</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/clear-hour-glass-Xd_H7iOwKN0?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>

Sitooko uusien työn­tekijöiden perehdyttäminen liikaa resursseja, etenkin moni­kielisissä ympäristöissä?

Mainio voidaan opettaa myös yrityksen sisäiseen käyttöön esim. perehdytys­tehtäviin. Uudet työntekijät voivat kysyä Mainiolta neuvoa heidän roolistaan ja tehtävistään matalalla kynnyksellä, mikä nopeuttaa heidän kykyään toimia itsenäisesti ja tehokkaasti. Mainio puhuu luonnostaan useita kieliä, mikä poistaa kieli­muureja ja tukee moni­kielistä työ­yhteisöä.

Saavatko asiakkaasi nauttia mainiosta ja henkilö­kohtaisesta asiakas­kokemuksesta kellon­ajasta riippumatta?

Mainio tarjoaa asiakkaillesi yksilöllistä ja välitöntä palvelua ympäri vuorokauden. Voimme opettaa Mainiota entistä paremmin rooliinsa assistentin kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Näin voit parantaa asiakas­kokemusta ja vahvistaa asiakas­uskollisuutta.

Photo by <a href="https://unsplash.com/@artbyhybrid?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Madison Oren</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/low-angle-photo-of-pink-and-orange-balloons-uGP_6CAD-14?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>

Älykäs keskustelu­kumppani, joka erottuu massasta

Unohda käsi­kirjoitetut botit

Mainio käyttää generatiivista tekoälyä, minkä ansiosta se pystyy ymmärtämään ja tuottamaan luonnollista kieltä useilla kielillä.

Erona perinteisiin, käsi­kirjoitettuihin chat­botteihin, Mainio reagoi aidosti käyttäjän kieleen, mikä tekee keskusteluista sujuvampia ilman työläitä käsi­kirjoituksia.

Annettuun tehtävään opetettu assistentti

Mainio mukautuu kaiken­kokoisten yritysten tarpeisiin ja erilaisiin käyttö­tarkoituksiin.

Mainio on aina räätälöity ratkaisu, joka muotoillaan vastaamaan yrityksen tarpeisiin. Käyttöön­otto­projektissa hyödynnämme palvelu­muotoilun menetelmiä ja määritämme yhdessä Mainion tehtävän ja roolin.

Vaivaton käyttöön­otto ja yllä­pito

Tarjoamme Mainion avaimet käteen -ratkaisuna, joka sisältää täyden teknisen tuen ja ylläpidon.

Me huolehdimme kaikista päivityksistä ja integraatioista sekä Mainion opettamisesta, joten voit keskittyä täysin omaan liike­toimintaasi.

Mindhive Mainio tekoälyassistentti
Mindhive Mainio tekoälyä käyttävä chatbot

Varaa aika ilmaiseen tarvekartoitukseen

Varaa kalenterista sinulle sopiva aika lyhyeen etä­tapaamiseen. Tapaamisessa käymme yhdessä läpi, millainen Mainio olisi teille sopiva ratkaisu.

Tai ota suoraan yhteyttä ja keskustellaan lisää: