Mindhive Oy delfoi-prosessi ja tulevaisuustyöpajat

Tulevaisuus­­­työpajat

Tulevaisuus­työpajat

Tulevaisuustyöpajassa tuemme yrityksesi strategiatyötä skenaroimalla mahdollisia tulevaisuuksia, jotka vaikuttavat yrityksesi menestymiseen muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Tulevaisuustyöpajassa tuemme yrityksesi strategiatyötä skenaroimalla mahdollisia tulevaisuuksia, jotka vaikuttavat yrityksesi menestymiseen muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Etusivu

Tulevaisuustyöpajat

Kurkistetaan erilaisiin tulevaisuuksiin

Kurkistetaan erilaisiin tulevaisuuksiin

Kurkistetaan erilaisiin tulevaisuuksiin

tulevaisuustyöpajat

skenaariot

yritysstrategiat

tulevaisuudentutkimus

Mindhiven tulevaisuus­työpajat avaavat ovia tulevaisuuden skenaarioihin ja strategioihin, jotka ovat välttämättömiä nyky­ajan nopeasti muuttuvassa liike­toiminta­ympäristössä. Työpajoissa yhdistämme tulevaisuuden­tutkimuksen ja käytännön­läheiset strategiat auttaaksemme yritystäsi navigoimaan tulevaisuuden haasteissa ja mahdollisuuksissa.


Tavoitteenamme on tarjota yrityksille työkaluja, jotka

  • edesauttavat joustavien ja kestävien strategioiden luomista

  • auttavat tunnistamaan innovaatioita

  • tukevat informoitua päätöksen­tekoa.

Tulevaisuustyö­pajoissa käsitellään monenlaisia skenaarioita, joista jokainen tarjoaa erilaisen näkö­kulman ja mahdollisuuden oppia, kasvaa ja sopeutua.

Miksi skenaroida tulevaa

Strategista näkemystä ja valmiutta tulevaisuuden haasteisiin

Tulevaisuustyöpajan ensisijainen tavoite on auttaa yritystäsi kehittämään syvällistä ymmärrystä tulevaisuuden trendeistä ja mahdollisuuksista.

Skenaariot auttavat näkemään mahdolliset tulevaisuuden polut ja valmistautumaan niihin. Ne tarjoavat työ­kaluja, joilla voidaan ennakoida tulevia haasteita ja mahdollisuuksia.

Mindhive Oy tulevaisuuden skenarointi
Mindhive Oy tulevaisuuden skenarointi

Strateginen suunnittelu

Skenaariot auttavat organisaatioita muotoilemaan strategioita, jotka ovat joustavia ja kestäviä erilaisissa tulevaisuuden olosuhteissa.

Innovaatioiden tunnistaminen

Skenaariot voivat paljastaa uusia mahdollisuuksia ja markkinoita, joita ei ole aiemmin harkittu.

Riskienhallinta

Skenaarioiden avulla voidaan tunnistaa ja arvioida riskejä, jotka voivat vaikuttaa organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.

Yhteisöllinen ymmärrys

Skenaarioiden luominen voi auttaa eri sidos­ryhmiä ymmärtämään paremmin toistensa näkö­kulmia ja yhdistämään voimansa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteinen prosessi, jossa tutkaillaan mahdollisiin tulevaisuuksiin

Askel kerrallaan kohti tulevan ymmär­tämistä

Mahdollisten tulevaisuuksien tunnistaminen on prosessi, jossa yhteisön jäsenet ja eri alojen asian­tuntijat yhdessä kurkkivat kohti eri tulevaisuuksia. 

Työpajan taustalla käytetty Delfoi-menetelmä on iteratiivinen prosessi, jossa asian­tuntijoiden näkemyksiä kerätään, analysoidaan ja jalostetaan useiden kierrosten ajan. Menetelmän avulla pyritään saavuttamaan laaja yksi­mielisyys asiantuntijoiden keskuudessa ja tunnistamaan keskeiset trendit ja mahdolliset tulevaisuuden polut.

Tämä prosessi auttaa yritystä tunnistamaan tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet, luoden perustan joustavalle ja kestävälle strategiselle suunnittelulle.

Mindhive Aavistus tulevaisuudentutkimus
Mindhive Oy tulevaisuustyöpaja yrityksille
Mindhive Oy tulevaisuustyöpaja yrityksille
Mindhive Oy tulevaisuuden strategiat
Mindhive Oy tulevaisuuden strategiat

Tulevaisuus­työ­pajan eteneminen

Suunnitelman vahvistaminen

Projekti­suunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tämä sisältää tavoitteet, aikataulut ja osallistujien roolit.

Paneelit ja väittämät

Järjestämme asiantuntija­paneelit, jotka koostuvat sisä- ja ulko­puolisista haastajista ja edustuksellisista toimijoista.

Delfoi-kierrokset

Suoritamme 2-3 kierrosta sekä 3 lähi/hybridi/etätyöpajaa, joiden aikana keräämme ja analysoimme asiantuntijoiden näkemyksiä.

Analyysi ja skenaarioiden laatiminen

Tuotamme tulevaisuus­tarinoita ja skenaarioita, jotka auttavat informoidussa päätöksen­teossa ja strategian suunnittelussa.

Asian­tuntijamme

Mindhive Oy Metodix Oy delfoi-prosessi työpaja
Mindhive Oy Metodix Oy delfoi-prosessi työpaja
Mindhive Oy Metodix Oy delfoi-prosessi työpaja

Ville Venäläinen

Ville Venäläinen on tulevaisuuden­tutkija, joka on erityisesti tarkastellut urallaan ihmisen ja teknologian välistä suhdetta, sen vaikutuksia sosiaalisiin malleihin ja yhteis­kunnallisiin murroksiin. Ville kehittää Mindhivella uuden sukupolven menetelmä­työkalua yhteis­toiminnallisiin skenario- ja muihin tulevaisuuden tutkimuksen prosesseihin.

Hannu Linturi

Hannu Linturi on suomalainen tulevaisuuden­tutkija ja innovaattori. Hän on ollut keskeinen suomalaisen Delfoi-kehittäjäyhteisön jäsen ja vaikuttanut muun muassa aikanaan OPH:n Oppimisen tulevaisuus­barometri­työssä. Hannu on tunnettu kyvystään nähdä ja ennakoida tulevaisuuden trendejä ja mahdollisuuksia. Hän on ollut mukana monissa projekteissa ja hankkeissa, jotka keskittyvät teknologian, yhteiskunnan ja liike­toiminnan tulevaisuuteen.

Case Suur-Savon Sähkö Oy

Innovatiivista ajattelua energia-alan tulevaisuuteen

Suur-Savon Sähkö otti merkittävän askeleen tulevaisuuden suunnittelussa osallistumalla Mindhiven tulevaisuus­työpajaan. Tämä työ­paja järjestettiin erityisesti konsernijohdolle, tavoitteena tutkia energia-alan tulevaisuuden suuntauksia ja haasteita.

Työ­pajassa keskityttiin skenaarioihin, jotka liittyivät energia-alan teknologisiin innovaatioihin, markkinoiden muutoksiin ja ympäristö­kysymyksiin. Osallistujat tekivät yhteis­työtä Mindhiven asiantuntijoiden kanssa tunnistaakseen mahdollisuuksia ja strategioita, jotka voisivat muokata yrityksen tulevaisuutta.

Työpajan tuloksena Suur-Savon Sähkö sai arvokkaita oivalluksia ja suunta­viivoja tulevaisuuden strategian kehittämiseen. He pystyivät muodostamaan konkreettisen suunnitelman, joka otti huomioon sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteet, vastaten nopeasti muuttuvan energia-alan haasteisiin.

Mindhive Oy Metodix Oy delfoi-prosessi työpaja
Mindhive Oy Metodix Oy delfoi-prosessi työpaja
Mindhive Oy Metodix Oy delfoi-prosessi työpaja

Jäikö jotain mielen päälle?
Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.