Digitalisoinnin konsultointitapaaminen Mikkelin toimistolla.

Tekoäly­ratkaisut ja -koulutus

Tekoäly­ratkaisut ja -koulutus

Tarjoamme kattavia tekoäly­ratkaisuja ja asian­tuntevaa koulutusta, jotka auttavat yritystäsi hyödyntämään tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia.

Tarjoamme kattavia tekoäly­ratkaisuja ja asian­tuntevaa koulutusta, jotka auttavat yritystäsi hyödyntämään tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia.

Digitalisoinnin konsultointitapaaminen Mikkelin toimistolla.

Tekoäly­ratkaisut ja -koulutus

Tarjoamme kattavia tekoäly­ratkaisuja ja asian­tuntevaa koulutusta, jotka auttavat yritystäsi hyödyntämään tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia.

Etusivu

Tekoälyratkaisut ja -koulutus

Muokkaa liike­toimintaasi tulevaisuuden tarpeisiin

ChatGPT

generatiivinen tekoäly

tekoälykoulutus

chatbotit

ChatGPT-koulutus

tekoälyintegraatiot

Menestyminen nykypäivän nopeasti muuttuvassa liike­toiminta­ympäristössä vaatii monesti räätälöityjä ratkaisuja. Autamme sinua yhdistämään teko­älyn ja digitaaliset ratkaisut osaksi liike­toimintaasi. Olipa kyseessä sitten asiakas­kokemuksen kehittäminen digitaalisten palveluiden avulla, datan tehokkaampi hyödyntäminen tai uusien älykkäiden palvelujen kehittäminen, olemme valmiita auttamaan sinua tekoäly­matkallasi.

Me hallitsemme digitalisaation mahdollisuudet ja sinä olet oman alasi paras asiantuntija. Tartumme yhdessä haasteisiisi tai ideaasi ja autamme sinua löytämään ratkaisuja toimintasi kehittämiseen. Tavoitteemme on tarjota enemmän kuin valmiita ratkaisuja - haluamme auttaa sinua ymmärtämään, miten tekoäly voi parhaiten tukea liike­toimintaasi. Autamme sinua matkallasi kohti uudenlaista, tekoälyä ja digitalisaatiota hyödyntävää liike­toimintaa, joka tuo konkreettista etua juuri sinun yrityksellesi.

Räätälöity ChatGPT-koulutus

Generatiivisen tekoälyn, kuten ChatGPT:n, esiin­marssi on mullistanut käsityksemme teknologian roolista liike­toiminnassa ja yhteis­kunnassa. ChatGPT ei ole pelkkä väline; se on osa laajempaa yhteis­kunnallista muutosta, joka vaatii aktiivista suhtautumista ja ymmärrystä.


Meidän räätälöidyt ChatGPT-koulutuksemme tarjoavat mahdollisuuden tutustua syvällisesti tähän uuteen teknologiaan ja oppia, miten voit valjastaa tekoälyn arjen apuriksesi. Koulutuksessa korostamme ChatGPT:n moni­puolisia käyttö­mahdollisuuksia, jotka ulottuvat ideoinnista ja oppimisesta työ­tehtävien tehostamiseen.

Matkalla opimme yhdessä, kuinka tekoäly voi muokata liike­toimintaamme ja ammattejamme. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet ottaa aktiivinen rooli tässä muutoksessa, kehittäen paitsi käytännön taitoja myös syvempää ymmärrystä ChatGPT:n ja generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksista.


Koulutuksen päätyttyä tarjoamme moni­puolista tukea, joka varmistaa oppimiesi taitojen jatkuvan kehittämisen ja soveltamisen käytännössä.

Tutustu kouluttajaan

CEO, Ville Venäläinen

Ville Venäläinen

Palautteita osallistujilta:

"Ville on expertti tällä osa-alueella ja osaa mainiosti tuoda asiaa mukaan käytännön töihin."

"Todella hyvä ja asiantunteva koulutus, mukavan rento ote!"

Ville toimii koulutuksen vetäjänä. Hän on pitkän linjan kouluttaja, puhuja ja kehittäjä. Ville on auttanut lukuisia yrityksiä vuosien varrella digitali­saatiossa ja on ollut kehittämässä hyvin laaja-alaisesti tieto­­järjestelmiä, tekoäly­­ratkaisuja, mutta myös johtamista ja liike­toimintaa.

Tekoälyn hyödyntämisestä Villellä on kokemusta 20 vuoden ajalta ja erityisesti ChatGPT:n hyödyntämisestä erilaisissa liike­toiminnallisissa sovelluksissa vajaan kahden vuoden ajalta. Hän on erikoistunut tekoälyn integroimiseen ohjelmisto­kehitys­projekteihin sekä sisällön tuottamiseen tekoälyn avulla. Mindhivellä tekoäly on jo osa päivittäistä työtä niin ohjelmisto­kehityksen kuin muotoilu­tehtävien sekä yritys­toiminnan yleisten tehtävien tukena.

Miksi lähteä matkalle:
ChatGPT-koulutuksen hyödyt

Ymmärrät tekoälyn mahdollisuudet

Saat kattavan yleiskuvan generatiivisen tekoälyn, kuten ChatGPT:n, tarjoamista mahdollisuuksista. Opit soveltamaan tekoälyä tukemaan juuri sinun liike­toimintaasi ja päivittäistä työtä.

Valmistaudut tulevaisuuteen

Koulutuksemme tarkoituksena on myös varmistaa, että yrityksesi pysyy ajan hermolla ja hyödyntää uusinta teknologiaa tehokkaasti.

Pysyt mukana kehityksessä

Ottamalla generatiivisen tekoälyn yrityksesi arkeen voit erottua kilpailijoistasi syvällisemmällä ymmärryksellä ja kyvyllä soveltaa tekoälyä liiketoiminnassa.

Koulutuksen jälkeen:
Jatketaan matkaa yhdessä

Syventävät teemapajat ja klinikat

Järjestämme syventäviä työpajoja, joissa keskitytään tiettyihin tekoälyn soveltamisen osa-alueisiin. Tarjoamme myös käteviä ChatGPT-klinikoita, joissa voimme ratkaista esiin nousseita haasteita yhdessä.

Räätälöidyt GPT-ratkaisut

Voimme luoda yrityksesi toimintaa tukevia räätälöityjä GPT-ratkaisuja, jotka voivat auttaa esim. sisäisten prosessien sekä asiakas­kokemuksen kehittämistä .

Tekoälyintegraatiot ja ohjelmistokehitys

Suunnittelemme ja toteutamme räätälöityjä integraatioita, jotka yhdistävät ChatGPT:n ja muut tekoäly­teknologiat yrityksesi nykyisiin järjestelmiin. Voimme myös kehittää asiakas­kohtaisia ohjelmisto­ratkaisuja, jotka hyödyntävät tekoälyn mahdollisuuksia innovatiivisilla tavoilla.

Entä mitä sanovat koulutukseen osallistuneet

 • Koen hyödylliseksi kaikki koulutuksen osiot, mutta itselleni hyödyllisin oli osio, jossa käsiteltiin promptien syöttämistä.

 • Sain paljon ideoita kuinka hyödyntää chatgpt tekoälyä työssäni brainstormaukseen

 • Oppimani asiat nopeuttavat tiedon hakemista ja erilaisten tekstiaineistojen analysoimista, joka kuuluu päivittäiseen työhöni.

 • Sain rohkeuden käyttää ChatGPT:ä

 • Pitääpä lukea vielä ajatuksella läpi hyvän promptin käsikirja. Olisi mainiota, jos se päivittyisi kokemuksen karttuessa.

 • Kokonaisuutena hyvä koulutus jossa asioita käsiteltiin maanläheisesti

 • Mielenkiinto ja innostus heräsi

 • Hyödyllisintä oli kouluttajan esimerkit ja vastauksien purku sen jälkeen

 • Sain paljon ajatuksia siitä että miten voimme kehittyä yrityksenä AI:n avulla.

 • Oikein hyvä tilaisuus. Voi suositella kaikille

Tekoälykartoitus

tekoälykartoitus

digitalisaatiostrategia

liiketoiminnan prosessit

toimintaympäristön muutokset

Mitä tekoäly voi merkitä sinun liiketoiminnassasi

Tekoälyn integroiminen yrityksesi prosesseihin voi kasvattaa tehokkuutta sekä synnyttää uusia innovaatioita. Mindhiven tekoäly­kartoitus on suunniteltu antamaan sinulle selkeä kuva siitä, miten tekoäly voi tukea ja tehostaa liiketoiminta­prosessejasi.

Mindhive auttaa sinua ottamaan askeleet kohti tekoälyn hyödyntämistä tavalla, joka on räätälöity yrityksesi ainut­laatuisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Tavoitteenamme on varmistaa, että teko­älyn käyttöönotto sujuu mahdollisimman tehokkaasti ja että se tuo konkreettista lisäarvoa liike­toimintaasi.

Mindhive Oy tekoälykartoitukset
Mindhive Oy tekoälykartoitukset
Mindhive Oy digitalisaatiostrategiat
Mindhive Oy digitalisaatiostrategiat
Mindhive Oy tekoälykartoitukset
Mindhive Oy tekoälykartoitukset

Tekoäly­kartoituksen matka­ohjelma

Nykytilan arviointi

Aloitamme arvioimalla yrityksesi nykytilan ja valmiuden hyödyntää teko­älyä. Tämä kartoitus ei ainoastaan tarjoa näkemystä tekoälyn mahdollisuuksista yrityksessäsi, vaan auttaa myös ymmärtämään, missä tekoälyä voidaan hyödyntää tehokkaimmin. Kartoituksessa perehdymme yrityksesi liike­toiminta­prosesseihin, teknologia­infrastruktuuriin ja henkilöstön osaamis­een.

Mahdollisuuksien tunnistaminen

Tekoäly­kartoituksen avulla tunnistamme konkreettisia mahdollisuuksia tekoälyn soveltamiseen yrityksessäsi. Soveltamis­alueita voivat olla esi­merkiksi asiakas­palvelun tehostaminen, datan analysointi ja hyödyntäminen päätöksen­teossa, tai prosessien automatisointi. Kartoituksen avulla voit selvittää, miten tekoäly voi tukea esimerkiksi markkinointia, myyntiä, tarjous­laskentaa, henkilöstön perehdyttämistä tai tuotanto­prosesseja.

Suunnitelman laatiminen

Kartoituksen pohjalta laadimme yhdessä suunnitelman tarvittavista askeleista ja resursseista tekoälyn tehokkaaksi käyttöönotoksi yrityksessäsi. Tämä sisältää strategian, jossa määritellään, miten tekoäly integroidaan osaksi liike­toimintaanne, ja miten varmistetaan, että henkilö­kuntanne on valmis hyödyntämään näitä uusia teknologioita.

Varaa aika ilmaiseen tarvekartoitukseen

Asiakkaidemme suusta

Olemme auttaneet monenlaisia yrityksiä hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia liike­toiminnassaan. Tässä muutamia asiakas­palautteita.

 • "Asiantuntevaa palvelua, auttaa liiketoiminnan kehittämisessä"

 • Saimme ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen asioihin, joita olemme kehittäneet viimeiset neljä vuotta, ja sitä kautta varmuuden että olemme oikealla tiellä kehitystyössämme. Lisäksi palvelun perusteella teemme joitakin painopistemuutoksia omaan kehitysohjelmaamme, jotta pystymme hyödyntämään työssä löydetyt kehityskohteet paremmin ja nopeammin.

 • "Erittäin sujuva prosessi ja yrityksen tarpeisiin mainiosti vastannut hanke "

 • "Mindhive osoitti erinomaista asiantuntemusta ja asiakaslähtöisyyttä."

 • "Saimme selkeän kuvauksen ja toimenpidelistauksen palvelun toteuttamiseen. Asiantuntijat toivat meille juuri sen tiedon ja osaamisen mikä meiltä itseltämme puuttuu"

 • "Palvelun sisältö ja laatu ylittivät ennakko-odotukset. "

 • "Saatiin tehtyä hyvä suunnitelma äpin toteuttamiselle, nyt toivotaan että äppi valmistuu pian. "

 • "Yhteistyö Mindhiven kanssa onnistui hyvin ja he ymmärsivät minkälainen haaste meillä on niin teknologisessa kuin taloudellisessa näkökulmasta katsottua. "

 • Mindhive pystyi toimittamaan meille sopivan ratkaisun, jolla on erittäin suuri merkitys liiketoiminnan kansainvälisen kehittämisen seuraavissa vaiheissa. Konsultointi eteni sopivissa paloissa ja saimme ratkaisut käyttöömme ennalta määritellyn aikataulun mukaisesti. Mindhive ehdotti myös toimenpiteitä, joiden avulla seuraavat askeleet liiketoiminnan kansainvälinen kehittämisessä ovat paremmin jäsenneltyjä.