Photo by <a href="https://unsplash.com/@plhnk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Paul Hanaoka</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/D-qq7W751vs?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Liikkuvan työn väsymätön tuki

Jasso on toiminnanohjaus­järjestelmä, joka on suunniteltu vastaamaan erityisesti liikkuvaa työtä tekevien yritysten tarpeisiin.

Photo by <a href="https://unsplash.com/@plhnk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Paul Hanaoka</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/D-qq7W751vs?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Liikkuvan työn väsymätön tuki

Jasso on toiminnanohjaus­järjestelmä, joka on suunniteltu vastaamaan erityisesti liikkuvaa työtä tekevien yritysten tarpeisiin.

Photo by <a href="https://unsplash.com/@plhnk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Paul Hanaoka</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/D-qq7W751vs?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Liikkuvan työn väsymätön tuki

Jasso on toiminnanohjaus­järjestelmä, joka on suunniteltu vastaamaan erityisesti liikkuvaa työtä tekevien yritysten tarpeisiin.

Etusivu

Jasso

Jasso optimoi liikkuvaa työtä

Liikkuvan työvoiman hallinta voi olla haastavaa. Hajanainen kommunikaatio, tehoton resurssien allokaatio ja reaali­aikaisen näkyvyyden puute voivat johtaa ajan ja resurssien tuhlaamiseen, mikä vaikuttaa toiminnan tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Ilman reaali­aikaista tietoa työntekijöiden sijainnin, työ­aikojen ja suorituksen seuranta aiheuttaa pään­vaivaa. Nämä haasteet voivat johtaa aika­taulujen viivästymisiin, asiakas­palvelun laadun heikentymiseen ja pahimmillaan kolhuihin yrityksen maineessa.


Jasso ratkaisee

Jasso tarjoaa ERP-­ratkaisun, joka on suunniteltu erityisesti liikkuvan työn alojen, kuten siivous- ja huolto­liikkeiden, tarpeisiin. Se tehostaa työn­seurantaa, optimoi resurssit ja mahdollistaa reaali­aikaisen työntekijöiden seurannan. Jasso edistää toimintaa, viestintää ja tuo uudenlaista tehokkuutta ja tarkkuutta työvoiman hallintaan.

Liikkuvan työvoiman hallinta voi olla haastavaa. Hajanainen kommunikaatio, tehoton resurssien allokaatio ja reaali­aikaisen näkyvyyden puute voivat johtaa ajan ja resurssien tuhlaamiseen, mikä vaikuttaa toiminnan tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Ilman reaali­aikaista tietoa työntekijöiden sijainnin, työ­aikojen ja suorituksen seuranta aiheuttaa pään­vaivaa. Nämä haasteet voivat johtaa aika­taulujen viivästymisiin, asiakas­palvelun laadun heikentymiseen ja pahimmillaan kolhuihin yrityksen maineessa.

Liikkuvan työvoiman hallinta voi olla haastavaa. Hajanainen kommunikaatio, tehoton resurssien allokaatio ja reaali­aikaisen näkyvyyden puute voivat johtaa ajan ja resurssien tuhlaamiseen, mikä vaikuttaa toiminnan tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Ilman reaali­aikaista tietoa työntekijöiden sijainnin, työ­aikojen ja suorituksen seuranta aiheuttaa pään­vaivaa. Nämä haasteet voivat johtaa aika­taulujen viivästymisiin, asiakas­palvelun laadun heikentymiseen ja pahimmillaan kolhuihin yrityksen maineessa.


Jasso ratkaisee

Jasso tarjoaa ERP-­ratkaisun, joka on suunniteltu erityisesti liikkuvan työn alojen, kuten siivous- ja huolto­liikkeiden, tarpeisiin. Se tehostaa työn­seurantaa, optimoi resurssit ja mahdollistaa reaali­aikaisen työntekijöiden seurannan. Jasso edistää toimintaa, viestintää ja tuo uudenlaista tehokkuutta ja tarkkuutta työvoiman hallintaan.

Liikkuvan työvoiman hallinta voi olla haastavaa. Hajanainen kommunikaatio, tehoton resurssien allokaatio ja reaali­aikaisen näkyvyyden puute voivat johtaa ajan ja resurssien tuhlaamiseen, mikä vaikuttaa toiminnan tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Ilman reaali­aikaista tietoa työntekijöiden sijainnin, työ­aikojen ja suorituksen seuranta aiheuttaa pään­vaivaa. Nämä haasteet voivat johtaa aika­taulujen viivästymisiin, asiakas­palvelun laadun heikentymiseen ja pahimmillaan kolhuihin yrityksen maineessa.


Jasso ratkaisee

Jasso tarjoaa ERP-­ratkaisun, joka on suunniteltu erityisesti liikkuvan työn alojen, kuten siivous- ja huolto­liikkeiden, tarpeisiin. Se tehostaa työn­seurantaa, optimoi resurssit ja mahdollistaa reaali­aikaisen työntekijöiden seurannan. Jasso edistää toimintaa, viestintää ja tuo uudenlaista tehokkuutta ja tarkkuutta työvoiman hallintaan.

Jasso ratkaisee

Jasso tarjoaa ERP-­ratkaisun, joka on suunniteltu erityisesti liikkuvan työn alojen, kuten siivous- ja huolto­liikkeiden, tarpeisiin. Se tehostaa työn­seurantaa, optimoi resurssit ja mahdollistaa reaali­aikaisen työntekijöiden seurannan. Jasso edistää toimintaa, viestintää ja tuo uudenlaista tehokkuutta ja tarkkuutta työvoiman hallintaan.

Photo by <a href="https://unsplash.com/@nmsilva?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Nuno Silva</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/Rcsa_Rg77Tc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

"Sovelluksen tuomia etuja on monia. Tärkeimmät ominaisuudet ovat reaali­aikainen työajan­seuranta, joka on mahdollistanut henkilöstön johtamisen parempiin suorituksiin. Tieto­turvallinen dokumentointi helpottaa asiakas­palvelua. Resurssien muutokset on myös helpompi tehdä. Työaikaa säästyy jopa 2h/vko/työntekijä, eli noin 40.000 € vuodessa.”

"Sovelluksen tuomia etuja on monia. Tärkeimmät ominaisuudet ovat reaali­aikainen työajan­seuranta, joka on mahdollistanut henkilöstön johtamisen parempiin suorituksiin. Tieto­turvallinen dokumentointi helpottaa asiakas­palvelua. Resurssien muutokset on myös helpompi tehdä. Työaikaa säästyy jopa 2h/vko/työntekijä, eli noin 40.000 € vuodessa.”

Osku Nykänen, yrittäjä ja toimitusjohtaja
Mikkeli Siivotaan Oy

Tällainen on Jasso

Jasso tarjoaa ERP-­ratkaisun, joka edistää liikkuvan työvoiman koordinointia. Se sisältää useita ominaisuuksia, jotka auttavat organisaatiotasi saavuttamaan entistä parempia tuloksia.

Jasso tarjoaa ERP-­ratkaisun, joka edistää liikkuvan työvoiman koordinointia. Se sisältää useita ominaisuuksia, jotka auttavat organisaatiotasi saavuttamaan entistä parempia tuloksia.

Jasso tarjoaa ERP-­ratkaisun, joka edistää liikkuvan työvoiman koordinointia. Se sisältää useita ominaisuuksia, jotka auttavat organisaatiotasi saavuttamaan entistä parempia tuloksia.

Työn­tekijöiden hallinta

Työn­tekijöiden hallinta

Työn­tekijöiden hallinta

Asiakas­rekisterin ja asiakkaiden toimi­pisteiden ylläpito

Asiakas­rekisterin ja asiakkaiden toimi­pisteiden ylläpito

Asiakas­rekisterin ja asiakkaiden toimi­pisteiden ylläpito

Tuote- ja palvelu­rekisterin ylläpito

Tuote- ja palvelu­rekisterin ylläpito

Tuote- ja palvelu­rekisterin ylläpito

Työvuoro­suunnittelu ja kalenterien optimointi

Työvuoro­suunnittelu ja kalenterien optimointi

Työvuoro­suunnittelu ja kalenterien optimointi

Reaaliaikainen työajan­seuranta

Reaaliaikainen työajan­seuranta

Reaaliaikainen työajan­seuranta

Automaattinen siirtymä­aikojen laskenta

Automaattinen siirtymä­aikojen laskenta

Automaattinen siirtymä­aikojen laskenta

Jasso lisää tehoja ja tuottavuutta

Tehokas työvoiman­hallinta

Tehokas työvoiman­hallinta

Tehokas työvoiman­hallinta

Jasso tehostaa työvoiman­hallintaa automatisoimalla prosesseja, säästäen aikaa ja vähentäen virheitä. Resurssien tehokas optimointi näkyy niin viivan alla kuin antaa työn­johdolle aikaa muihin tehtäviin.

Reaali­aikainen seuranta

Reaali­aikainen seuranta

Reaali­aikainen seuranta

Jassolla seuraat reaali­ajassa työntekijöiden sijaintia, työaikaa ja työn etenemistä, parantaen koordinointia ja ajankäyttöä. Työn edisty­misen seuranta reaali­ajassa lisää niin työn­tekijöiden turvallisuutta kuin tukee asiakas­viestintää. Oikean­aikaisesti tuotetut palvelut takaavat myös tyytyväi­semmät asiakkaat.

Tehokas viestintä ja päätöksen­teko

Tehokas viestintä ja päätöksen­teko

Tehokas viestintä ja päätöksen­teko

Jasso edistää sisäistä viestintää ja mahdollistaa nopean tiedon jakamisen ja oikea-aikaiseen dataan perustuvien päätösten tekemisen. Vähentyvä manuaalinen paperi­työ säästää myös aikaa ja rahaa sekä ehkäisee virheitä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten Jasso eroaa muista toiminnan­ohjausjärjestelmistä?

Jasso on suunniteltu erityisesti liikkuvaa työtä tekevien, kuten siivous- ja huoltoalan yritysten, tarpeisiin. Jasso sisältää erityisiä ominaisuuksia, kuten reaali­aikainen työaikojen seuranta geofencing -mahdollisuudella sekä siirtymä­aikojen automaattinen laskenta. Tämä tekee Jassosta erottuvan vaihtoehdon muihin sovelluksiin verrattuna.

Onko Jasso helppo ottaa käyttöön nykyisten järjestelmieni rinnalle?

Kehitämme Jassoa käyttäjien toiveiden pohjalta. Tarpeet huomioiden lisäämme myös integraatio­mahdollisuuksia sovellukseen. Syksyllä sovellukseen on tulossa Netvisor-­integraatio. Nyt tarjoamamme pilotti­jakso on ainut­laatuinen tilaisuus päästä vaikuttamaan sovelluksen kehitykseen ja myös seuraaviin integraatioihin.

Mitä tietoturva­toimia Jasso tarjoaa?

Tietoturva on meille ensisijaisen tärkeää. Jasso hyödyntää alan parhaita käytäntöjä ja tarjoaa vahvan tieto­turvan kaikille käyttäjille. Sovelluksen tiedon­siirto ja tallennus tapahtuvat salatusti, ja käytämme moni­tasoista käyttäjän tunnistusta ja käyttöoikeuksien hallintaa. Voit luottaa siihen, että tietosi ovat turvassa Jasso-­sovelluksessa.

Jäikö jotain mielen päälle?
Ota yhteyttä niin kerromme lisää.