Monipaikkaisen asumisen selvitys

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

Monipaikkaisen asumisen selvitys

Mitä teimme?

Tavoitteemme oli tehdä näkyväksi  monipaikkaisten asukkaiden tarpeita ja luoda näiden pohjalta palvelukonsepteja, joiden avulla voidaan luoda uutta liiketoimintaa Etelä-Savon seudulle. Selvitystyön tuloksena syntyi kattava ja visuaalinen raportti, joka kuvaa monipaikkaiseen asumiseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita pohjautuen aitoon asiakasymmärrykseen. Selvitystyön jatkona järjestimme yhdessä asiakkaan kanssa Hyvää Elämää Etelä-Savossa -webinaarin huhtikuussa 2022.

Kuinka toteutimme?

Palvelumuotoiluprosessin aluksi tutustuimme ajankohtaisiin tutkimuksiin ja artikkeleihin monipaikkaista asukkaista. Asiakasymmärrystä syvensimme asiantuntija- ja asiakashaastetteluilla sekä laajalla markkinakyselyllä seudun vapaa-ajan asukkaille (N 425). Näiden pohjalta tunnistimme tarpeita, joiden pohjalta suunnittelimme mahdollisia palvelukonsepteja jatkokehitettäväksi. 

Katso itse

"Selvityksen tuloksista laadittu raportti oli mielestämme sisällöltään erittäin hyvä. Samoin raportin visuaalinen on ilme mainio. Projekti vietiin läpi reilussa kahdessa kuukaudessa ketterästi hyvässä ilmapiirissä."

Petri Kousa

yksikönpäällikkö, digitaaliset ratkaisut ja innovaatiot, Suur-Savon Sähkö Oy

Kerron mielelläni lisää

Suvi Ripatti

+358 50 569 3115

suvi@mindhive.fi

Vapaa-ajan asunnolla tehdään mieluummin etätöitä kuin kotona

Tutkimukseen vastanneista lähes puolet kertoi tekevänsä vapaa-ajan asunnoltaan etätöitä. Luonnossa liikkumista, perheen kanssa olemista ja hiljaisuudesta nauttimista pidettiin tärkeinä arvoina liittyen vapaa-ajan asuntoon. Näiden lisäksi suurin osa koki erittäin tärkeäksi vapaa-ajan asunnon hyvän varustelun eikä irrottautumista koneista ja laitteista pidetä vapaa-ajan asunnolla enää yhtä tärkeänä kuin aikaisemmin.

Etelä-Savon mökeillä vietetään yhä enemmän aikaa ja vietetty aika  jaetaan ansiotyön sekä vapaa-ajan välillä. Mindhiven palvelumuotoiluprosessin avulla tehty selvitys paljastaa, että viidessä vuodessa muutos on ollut todella suuri. 

Yleisesti nämä arvojen muutokset asettavat perusinfralle, kuten sähköverkolle, internet-yhteyksille ja liikkumiseen liittyville asioille entistä suuremman painoarvon,  pohtii Suur-Savon Sähkön digitaaliset ratkaisut ja innovaatiot yksikön päällikkö Petri Kousa.

Vuonna 2016 tehdyssä Mökkibarometrissä vain seitsemän prosenttia niistä, joille etätyö on mahdollista kertoi tekevänsä vapaa-ajan asunnoltaan töitä. Korona selvästi siirsi ihmiset tekemään myös töitä sinne missä viihdytään, eli mökille, sillä viime vuoden lopulla tehdyssä Mökkibarometrissa  saman ryhmän osuus oli noussut 43 prosenttiin.- Tekemämme selvityksen tulokset olivat hyvin samansuuntaisia, kertoo Mindhiven palvelumuotoilija Anni Vigrén. Kaikista kyselyyn vastanneista 44 prosenttia kertoi tekevänsä töitä vapaa-ajan asunnoltaan. Kolmannes heistä kertoi tekevänsä töitä keskimäärin 1–2 päivää viikossa ja lähes viidennes (17 %) jopa neljänä päivänä. Kotoa käsin etätöitä kertoi tekevänsä 38 prosenttia vastaajista.

Arvojen muutos luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia


Monipaikkaisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen jakaa arkensa ja vapaa-aikansa eri paikkojen välillä. Syynä voi olla esimerkiksi työssäkäynti, vapaa-ajan vietto tai vaikkapa avioeron jälkeinen vuoroasuminen. Suomessa tyypillisintä  monipaikkaisuutta on mökkeily, eli ajan viettäminen  vapaa-ajan asunnolla oman kotikunnan ulkopuolella. Nyt tehdyn selvityksen mukaan suomalaisten mökkeilyyn liittämät arvot ovat viidessä vuodessa muuttuneet. Luonnossa liikkumisen ja hiljaisuuden merkitys ovat säilyneet, mutta vapaa-ajan asunnon hyvä varustelu sekä mahdollisuudet etätöiden tekoon suurin osa kokee jopa erittäin tärkeäksi.  

Seudun tulee löytää sen omista lähtökohdista omat uniikit tavat organisoida elämä seudulla ja vastata näin vapaa-ajan asukkaiden tarpeisiin. Helppoa ja nopeaa tietä tuskin on löydettävissä, mutta mahdollisuuksia on nähtävissä sitäkin enemmän. Ne ovat joukko toimintamalleja, joita ei vielä ole, mutta ne voivat olla olemassa kun niitä lähdetään rohkeasti kehittämään, Venäläinen summaa.

– Vastauksissa varmasti näkyy korona-ajan tuomat muutokset myös arvojen osalta. Mökeillä on vietetty aikaa aikaisempaa enemmän ja varustelutason sekä tilan merkitys ovat kasvaneet. Luonnon ja hiljaisuuden arvostus saavat vapaa-ajan asukkaat viettämään täällä enemmän aikaa. Myös turvallisuus väljään asutulla alueella varmasti korostui korona-aikaan, summaa Mindhiven toimitusjohtaja Ville Venäläinen.-Yleisesti nämä arvojen muutokset asettavat perusinfralle, kuten sähköverkolle, internet-yhteyksille ja liikkumiseen liittyville asioille entistä suuremman painoarvon,  pohtii Suur-Savon Sähkön digitaaliset ratkaisut ja innovaatiot yksikön päällikkö Petri Kousa.


Hänestä arvojen muutos  näkyy myös  monella tasolla siinä, minkälaisia palveluita vapaa-ajan asukkaat odottavat. 

– Perusinfran toimivuuden lisäksi kyläkaupoilta toivotaan yhä parempaa valikoimaa ja niiden yhteyteen kaivataan kahvilaa tai ravintolaa sekä sähköautojen latausinfraa. Julkista liikennettä  ei pidetä riittävänä ja palveluiden löytäminen koetaan hankalaksi. Jos näihin tarpeisiin pystytään vastaamaan, selvityksen mukaan yhä useampi voisi viettää pidempiä aikoja kakkosasunnolla ja jättäisi näin yhä enemmän euroja alueelle. – Seudun tulee löytää sen omista lähtökohdista omat uniikit tavat organisoida elämä seudulla ja vastata näin vapaa-ajan asukkaiden tarpeisiin. Helppoa ja nopeaa tietä tuskin on löydettävissä, mutta mahdollisuuksia on nähtävissä sitäkin enemmän. Ne ovat joukko toimintamalleja, joita ei vielä ole, mutta ne voivat olla olemassa kun niitä lähdetään rohkeasti kehittämään, Venäläinen summaa.


Lue monipaikkaisen asumisen selvitys

Hyvää elämää Etelä-Savossa - ytyä monipaikkaiseen asumiseen -webinaari 11.4.2022