Dronet lyhentämään sähkökatkoja

Ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehitys

Dronet lyhentämään sähkökatkoja

Mitä teimme?

Faultti-sovellus on kehitetty meidän ja asiakkaan, Saimaa Solutions Oy:n, yhteistyössä. Sovelluksen avulla voidaan selvittää sähkölinjojen kunto nopeasti dronelennoilla perinteisten helikopteritarkastusten sijaan. Ratkaisu mahdollistaa nopeamman reagoinnin muutoksiin sähkölinjoilla samalla ympäristöä ja kustannuksia säästäen. Faultti-palveluun sisältyy sovellus dronelentojen ohjaukseen, jolla voidaan ottaa kuvia ja videoita haastavissa sääolosuhteissa; kuten myös pilvipohjainen tilannekuvatyökalu, joka tuottaa reaaliajassa tietoa huoltolennoista ja sijaintiin liitetyistä kuvista, ja jonka avulla droneohjaajat ja järjestelmänkäyttäjät voivat kommunikoida keskenään.

Kuinka toteutimme?

Teimme tiivistä yhteistyötä läpi tuotekehityksen aina varhaisesta konseptoinnista ja ydintoiminnoista palvelumuotoiluun ja asiakaspolkujen määrittelyyn. Vastasimme myös järjestelmäarkkitehtuurin suunnittelusta, valitsimme käytettävät teknologiat ja muotoilimme käyttöliittymän ja käyttökokemuksen brändille, dronesovellukselle sekä verkkopalveluille. Projekti toteutettiin ketterän kehityksen menetelmin, minkä päätteeksi julkaisimme sovelluksen MVP-version pilottikäyttöä varten.

Käytetyt tekniikat

Java, Typescript, NextJS, Firebase

Yhteistyö Mindhiven kanssa on mahdollistanut idean valmistumisen konkreettiseksi tuotteeksi, jota ollaan pilotoimassa useammassa verkkoyhtiössä.

Jussi Partanen

toimitusjohtaja, Saimaa Solutions Oy

Kerron mielelläni lisää

Ville Venäläinen

+358 44 978 4000

ville@mindhive.fi

Dronet lyhentämään sähkökatkoja

Suurin osa kotitalouksien sähkökatkoista ovat myrskyn, kovan tuulen tai johtimille kasaantuneen lumen tai jään aiheuttamia. Usein sääolosuhteiden murjoma sähkölinja on vaikeakulkuisessa maastossa, ja sen tarkka paikantaminen ja korjaamiseen tarvittavan tiedon kerääminen on erityisesti myrskyolosuhteissa helikopterillakin vaikeaa.

Idean perusajatus oli luoda ratkaisu, jossa dronen avulla pystyttäisiin lähettämään realiaikaisesti valokuvia paikkatietoineen verkkoyhtiön käyttökeskukseen. Näin tieto tarvittavasta kalustosta, katkon aiheuttanut syystä ja tarkka paikannus onnistuisivat nykyistä ketterämmin. 

Yhteistyöllä ideasta tuotteeksi Idean perusajatus oli luoda ratkaisu, jossa dronen avulla pystyttäisiin lähettämään realiaikaisesti valokuvia paikkatietoineen verkkoyhtiön käyttökeskukseen. Näin tieto tarvittavasta kalustosta, katkon aiheuttanut syystä ja tarkka paikannus onnistuisivat nykyistä ketterämmin. 


Saimaa Solution Oy:lta puuttui kuitenkin kumppani, jonka kanssa ideaa olisi voinut lähteä viemään eteenpäin. Mindhiven valikoitui kumppaniksi, koska mindleap -projektin avulla alkuvaiheen ideaa pystytään kehittämään eteenpäin matalin kustannuksin ja riskein. 


Mindleapin aikana idean pohjalta tehtiin vaatimusmäärittely, käyttöliittymäsuunnittelu sekä luotiin palvelun arkkitehtuuri. Samalla saatiin luotua myös kustannusarvio ja aikataulu palvelun rakentamiselle. 

– Meillä on monipuolinen osaaminen sähköverkkojen kenttätyöskentelystä, joten idea syntyi todellisesta tarpeesta. Meiltä kuitenkin puuttui käsitys siitä, miten idea muuttuisi toimivaksi tuotteeksi. Tässä kohtaa Mindhiven kätilöintiapu oli ratkaiseva askel eteenpäin, sanoo Saimaa Solutionin toimitusjohtaja Jussi Partanen


Mindleapin jälkeen käynnistettiin mindsolution -projekti, jossa rakennettiin varsinainen tuote, eli Faultti -järjestelmä sähköverkkojen vianpaikannukseen. Palvelu koostuu pilvipalvelusta, Android -sovelluksesta ja selainpohjaisesta hallintokäyttöliittymästä.


– Yhteistyö Mindhiven kanssa on mahdollistanut idean valmistumisen konkreettiseksi tuotteeksi, jota tullaan pilotoimaan useammassa verkkoyhtiössä, iloitsee Partanen.

Faultti™ – Sovellus sähköverkon vianpaikannukseen