Kokemuksia palvelumuotoilun harjoittelusta Mindhivellä

Palvelumuotoilu­harjoittelu avasi oven digitaalisen muotoilun maailmaan

keskiviikko 13. joulukuuta 2023

Nea Lilja

Palvelumuotoilu­harjoittelu avasi oven digitaalisen muotoilun maailmaan

Osana palvelumuotoilun AMK-tutkintoa opiskelijat suorittavat syventävän harjoittelujakson, jonka tavoitteena on tutustua oman alan työtapoihin ja soveltaa opittua osaamista käytännössä.


Kädet saveen heti kättelyssä


Harjoittelun aluksi pohdimme oppimistavoitteita harjoittelu­jaksolle. Kirjoitin tavoite­paperiin toiveistani palvelu­muotoilun menetelmien osaamisen syventämisen sekä fasilitointi­taitojen kehittämisen suhteen. Lisäksi toiveenani oli oppia lisää digitaalisesta muotoilusta ja käyttöliittymä­suunnittelusta. Hyvän harjoittelu­suunnitelman tekeminen on sekä harjoittelijan että ohjaajan etu, ja toimii hyvänä ohjenuorana harjoittelun toteutusta suunniteltaessa.


Heti harjoittelujakson aluksi pääsin syventämään osaamistani käyttöliittymä­suunnittelusta. Suunnittelin sovellus­prototyypin, jonka tarkoitus oli esitellä Mindhiven toimintaa Mikkelin YritysAppro -tapahtumaan osallistuneille opiskelijoille. Opiskelijoiden tehtävänä oli bongata prototyypistä mahdollisimman monta suunnitteluvirhettä ja keksiä korjausehdotuksia. Harjoittelun aikana pääsin toteuttamaan myös muita proto­tyyppejä sekä tutustumaan verkkopalveluiden saavutettavuuteen vaikuttaviin seikkoihin. 


Asiakasprojekteissa pääsin toteuttamaan tavoitteeni palvelu­muotoilun menetelmien osaamisen syventämisestä. Esiintyminen ja työpajojen vetäminen olivat jännittäviä hetkiä ensikertalaiselle. Huomasin myös, että mitä paremmin materiaali­valmistelut hoitaa etukäteen, sitä helpompi itse h-hetkellä on toimia. Harjoittelun aikana kokemusta karttui niin 50 henkiselle joukolle puhumisesta isossa salissa kuin työpajojen vetämisestä muutamalle hengelle metsämökissä. Jokainen fasilitointi­kokemus oli omalla tavallaan opettavainen ja kartutti itsevarmuutta toimia muotoilijana.


Case: Työntekijäkokemuksen kehittäminen


Palvelumuotoilun osalta koko matkan hienoin ja opettavaisin projekti oli Mindhiven työntekijä­kokemuksen kehittäminen. Sain projektin toteutuksen suhteen vapaat kädet, mutta myös tarvitsemaani sparrailuapua ohjaajalta. Työntekijä­kokemuksen kehittäminen lähti käyntiin taustatiedon keräämisellä sekä työntekijöiden haastatteluilla. Kerätyn aineiston pohjalta syntyivät työntekijä­persoonat, joiden haasteisiin ideoitiin ratkaisuja yhteisessä työpajassa. Itsenäisen projektin vetäminen suunnittelusta toteutukseen oli mahtava oppikokemus, jossa pääsin todistamaan yhteis­kehittämisen parhaita puolia. Fasilitointi englanniksi oli hyppy kokemattomaan, eikä naurua puuttunut tästäkään päivästä

 

Varmempana muotoilijana kohti tulevaa


Kokonaisuudessaan harjoittelujakso oli antoisa ja täynnä hauskoja kokemuksia. Harjoittelulle asetetut tavoitteet toteutuivat paremmin kuin osasin kuvitella. Sain monta onnistumisen kokemusta, mutta myös oppia mokailujen kautta. Kannustavan ja luottavaisen ilmapiirin ansiosta uskalsin ottaa vastuuta ja astua uusiin tilanteisiin. Syventävä harjoittelujakso Mindhivellä tarjosi sukelluksen käytännön palvelu­muotoiluun, käyttöliittymä­suunnitteluun ja tekoälyn mahdollisuuksiin. Sulkiessani työ­koneeni viimeisen kerran, mieleeni jäävät matkan aikana saadut tärkeät opit sekä varmempi kokemus itsestäni (soon to be) muotoilijana.

Kiinnostaako syventävä harjoittelu palvelumuotoilun tai ohjelmisto­kehityksen parissa?
Mindhive on kasvutarinasi digikumppani.
Mindhive on kasvutarinasi digikumppani.