Mindhive Oy - digitaalisen palvelun muotoilu

Digitaalisen palvelun muotoilun konsultointi: Mitä se on ja mitä asiakas saa?

maanantai 7. elokuuta 2023

Suvi Ripatti

Digitaalisen palvelun muotoilun konsultointi: Mitä se on ja mitä asiakas saa?

Oletko yrittäjä, jolla on mielessä digitaalinen palveluidea tai sovelluskonsepti? Usein huomiomme kääntyvät suoraan ratkaisun visuaaliseen ilmeeseen ja käyttöliittymän yksityiskohtiin. Kuitenkin, kun kysytään palvelun potentiaalisista käyttäjistä tai siitä, millaisen ongelman uusi sovellus ratkaisee, vastaus ei olekaan aina itsestäänselvä. On usein tarpeen ottaa muutama askel taaksepäin ja selventää, millaista ongelmaa oikeastaan pyritään ratkaisemaan, ennen kuin lähdetään suunnittelemaan houkuttelevaa käyttöliittymää. Digitaalisen palvelun muotoilun konsultointi on kuin tehty tähän tarpeeseen. Konsultoinnin avulla yrittäjä saa konkreettista näkökulmaa ideoihinsa ja pystyy helpommin tunnistamaan kohdeasiakkaan tarpeita ja mahdollisia haasteita palvelun käytössä. Konsultointi auttaa yrityksiä hahmottamaan palvelun kokonaisuutena, mikä puolestaan auttaa määrittelemään ja priorisoimaan seuraavia kehitysaskeleita kohti idean toteutusta.

Käyttäjän ja muiden sidosryhmien tarpeet ja kipupisteet näkyviksi


Termi "palvelumuotoilu" voi tuntua monille hieman abstraktilta. Digitaalisten palveluiden muotoilun avulla tarkastelemme palvelua käyttäjän näkökulmasta ja teemme siitä konkreettisemman muotoilun keinoin. Se auttaa meitä ilmaisemaan palvelua sanoin sekä tunnistamaan käyttäjän sekä muiden sidosryhmien näkökulmasta palveluun liittyviä kipupisteitä ja tarpeita. Käytännössä digitaalisen palvelun muotoilu sisältää erilaisten palvelupolkujen määrittelyn, joiden pohjalta suunnitellaan palvelun interaktiivinen prototyyppi. Prototyypin avulla voimme testata palvelua potentiaalisilla käyttäjillä ennen sen toteuttamista.Muotoilukehpan käytännön toteutus


Mitä sitten sisältyy palvelumuotoilun konsultointiin ja mitä se vaatii yrittäjältä? Konsultointipalvelu räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja ELY:n myöntämien  konsultointipäivien mukaan, mutta yleensä kokonaisuuteen kuuluu tutustuminen asiakkaan maailmaan esimerkiksi haastattelujen avulla, joissa keskustellaan sekä yrittäjän että potentiaalisen asiakkaan kanssa. Havainnot kiteytetään palvelupolkuihin, joissa kuvataan palvelun käyttöä valitun käyttäjäpersoonan näkökulmasta vaihe vaiheelta – esimerkiksi tiedon etsinnästä palvelun käyttöön ja palautteen antamiseen.


Palvelupolkujen avulla voimme tunnistaa käyttäjän mahdolliset ongelmat palvelun käytössä ja ideoida niihin ratkaisuja. Ratkaisuehdotukset kuvataan interaktiiviseen palvelun prototyyppiin, joka luo visuaalisen mallin digitaalisesta palvelusta. Prototyyppiä voidaan helposti testata selaimessa klikkailemalla. Konsultoinnin jälkeen yrittäjälle jää prototyypin linkin käyttöönsä, jolloin hän voi esimerkiksi testata palvelua eri käyttäjillä ja kerätä palautetta ideastaan.Vuorovaikutteinen konsultointiprosessi


Konsultointi on vuorovaikutteinen prosessi, jossa meidän roolimme on tuoda esiin yrittäjän asiantuntemus ja näkemys palvelusta konkreettisessa muodossa. Optimoimme  yrittäjän konsultointiin käyttämää aikaa valmistelemalla palvelupolkuja ja prototyyppejä sellaiseen muotoon, että niistä on helppo antaa palautetta ja käydä keskustelua. Mahdollisuuksien mukaan voimme sisällyttää konsultointiin myös pienen käyttäjätestauksen, joka on olennainen osa palvelun kehittämistä. Käyttäjäpalautteen perusteella voimme muotoilla palvelun vastaamaan käyttäjien tarpeita ja tekemään siitä intuitiivisemman ja helpomman käyttää. 

Konsultoinnin jälkeen yrittäjällä on selkeämpi kuva siitä, mitä hänen digitaalisen palveluidean kehittäminen vaatii ja kuinka paljon siihen tulisi varata resursseja. Jatkamme mielellämme yhteistyötä konsultoinnin jälkeen  tarjoamalla kustannusarvion työstä sekä auttamalla ideaa kehittymään edelleen.

Ota rohkeasti yhteyttä ja aloitetaan digitaalisen palvelusi muotoiluprojekti yhdessä! Autamme sinua viemään ideasi seuraavalle tasolle ja luomaan käyttäjälähtöisen palvelukokemuksen. 
Mindhive Oy digitaalisen palvelun muotoilu
Mindhive Oy digitaalisen palvelun muotoilu