Etusivu

Asiakastarinat

Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Työmme jälkiä
Työmme jälkiä

Tie­kartta uuden­laiseen liike­toimintaan

Muotoilimme tiiviissä vuoro­vaikutuksessa asiakkaan kanssa uuden liike­toiminnan kehittämisen konseptin, jossa tunnistimme matkalla tarvittavat resurssit sekä menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi.

Photo by <a href="https://unsplash.com/@jdiegoph?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Diego PH</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/person-holding-string-lights-SZYreZsJ-fE?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>
Photo by <a href="https://unsplash.com/@jdiegoph?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Diego PH</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/person-holding-string-lights-SZYreZsJ-fE?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>
Photo by <a href="https://unsplash.com/@jdiegoph?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Diego PH</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/person-holding-string-lights-SZYreZsJ-fE?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>

Case Järvi-Saimaan Palvelut

Mindhiven kanssa olemme löytäneet uusia näkökulmia ja oivalluksia: On ollut valaisevaa tunnistaa, miten teknologian kehityksen rinnalla muuttuvat myös sosiaaliset mallit, mikä johtaa tarpeeseen miettiä uusia tapoja toimia yhdessä ja kehittää osaamista.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy logo
Järvi-Saimaan Palvelut Oy logo

Simo Kaksonen

alue­kehitys­johtaja

Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Järvi-Saimaan Palveluiden tavoitteena on tuottaa korkea­laatuisia ja asiakas­lähtöisiä palveluita, jotka edistävät alueen hyvin­vointia ja elin­ympäristön viihtyisyyttä. Autoimme Järvi-Saimaan Palveluita muotoilu­­projektilla tunnistamaan, mitä yrityksen on syytä huomioida tavoitellessaan uuden­laista liike­toimintaa, jolla edes­autetaan mm. kuntien mahdollisuutta pysyä itsenäisinä kustannus­paineiden ja vähenevien resurssien paineesta huolimatta.

Tutustu yritykseen tarkemmin

www.jarvisaimaanpalvelut.fi

Mistä lähdimme liikkeelle

Järvi-Saimaan Palvelut asiakastarina
Järvi-Saimaan Palvelut asiakastarina

Tarve

Asiakkaalla oli kypsynyt ajatus uudesta liike­toiminnasta, johon se tarvitsi apua idean kirkastamiseen sekä tarvittavien resurssien tunnistamiseen. Asiakas halusi myös peilata ajatuksiaan muotoilun menetelmiä hyödyntäen saaden vahvistusta lähteäkseen matkalle uuden liike­toiminnan kehittämiseksi.

Ratkaisu

Palvelu­muotoilu­projektilla sukelsimme kuntien teknisten johtajien arkeen ja haasteisiin sekä hyödynsimme moni­paikkaisen asumisen peli­kentän tuntemustamme yhdistämällä havainnot uudenlaisen liike­toiminnan kehittämisen malliksi. Muotoilun myötä syntyi konsepti tutkimus­matkasta kohti uutta liike­toimintaa.

Tarve

Asiakkaalla oli kypsynyt ajatus uudesta liike­toiminnasta, johon se tarvitsi apua idean kirkastamiseen sekä tarvittavien resurssien tunnistamiseen. Asiakas halusi myös peilata ajatuksiaan muotoilun menetelmiä hyödyntäen saaden vahvistusta lähteäkseen matkalle uuden liike­toiminnan kehittämiseksi.

Ratkaisu

Palvelu­muotoilu­projektilla sukelsimme kuntien teknisten johtajien arkeen ja haasteisiin sekä hyödynsimme moni­paikkaisen asumisen peli­kentän tuntemustamme yhdistämällä havainnot uudenlaisen liike­toiminnan kehittämisen malliksi. Muotoilun myötä syntyi konsepti tutkimus­matkasta kohti uutta liike­toimintaa.

Haastattelut

Service Blueprint

Konseptointi

Visuaalinen esitys

Miten toteutimme

Tutkimusmatka teknisten johtajien arkeen

Aloitimme muotoiluprojektin tutustumalla Järvi-Saimaan Palveluiden nykyiseen liiketoiminnan prosessiin niin järjestelmän kuin liiketoiminnan näkökulmasta haastattelemalla asiakasyrityksen edustajia. Haastatteluiden pohjalta kokosimme havainnot uuden liiketoiminnan prosessista kolmeen erilliseen Service Blueprintiin, joiden pohjalta aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa pystyimme määrittelemään tarkemmin, mihin haasteeseen olemme nyt hakemassa ratkaisua.


Tunnistimme myös erilaisia asiakaspersoonia, joille uutta palvelua kehitetään. Palvelumuotoilussa hyödynnettävät visuaalisoinnin menetelmät ja eri näkökulmat auttoivat meitä löytämään yhteisen ja tavoitellun suunnan projektille. Syvennyimme loppuasiakkaan maailmaan myös haastattelemalla kuntien teknisiä johtajia sekä yhtä kunnanjohtajaa. Haastatteluissa tunnistimme yleisiä haasteita sekä tulevaisuuden kehitystoiveita, joita alueen kunnilla on. 

­Tiivis vuoro­vaikutus läpi projektin

Pidimme asiakkaan kanssa läpi tiiviin projektin viikko­palavereita, joissa pystyimme vaihtamaan ajatuksia ja täsmentämään tavoitteitamme aktiivisesti. Muotoilun menetelmät tukivat meitä tavoitteiden saavuttamisessa. Hyödynsimme projektissa vahvasti myös aiemmin Suur-Savon Sähkölle toteuttamamme moni­paikkaisen asumisen selvityksen myötä keräämäämme asian­tuntemusta alueemme tulevaisuuden haasteista ja mahdollisista ratkaisuista, joilla voimme saada pienet kunnat menestymään yhdessä.


Näistä näkemyksistä ja keräämästämme tiedosta muodostimme Järvi-Saimaan Palveluille uuden liike­toiminnan kehittämisen konseptin, joka ottaa huomioon niin teknisen ratkaisun kuin sosiaalisten mallien näkö­kulman. Koostimme konseptista visuaalisen esityksen, jonka avulla Järvi-Saimaan Palvelut  pystyi esittämään uuden liike­toiminnan kehittämisen suunnitelman hallitukselleen sekä muille sidos­ryhmille.

Järvi-Saimaan Palvelut palvelumuotoilu
Järvi-Saimaan Palvelut palvelumuotoilu
Järvi-Saimaan Palvelut palvelumuotoilu
Järvi-Saimaan Palvelut palvelumuotoilu
Järvi-Saimaan Palvelut palvelumuotoilu
Järvi-Saimaan Palvelut palvelumuotoilu
Järvi-Saimaan Palvelut palvelumuotoilu
Järvi-Saimaan Palvelut palvelumuotoilu
Järvi-Saimaan Palvelut palvelumuotoilu

Mitä asiakkaamme sai

Tukea päätöksen­tekoon

Muotoiluprojektin myötä asiakas pystyi selkeästi viestimään konkretisoidun visionsa tärkeille sidos­ryhmille. Muotoilemamme konseptimallin pohjalta yritys pystyi myös tekemään päätöksen lähteä tavoittelemaan uutta liike­toimintaa.

Muotoilu­prosessi auttoi asiakasta avaamaan ajatuksensa teknisen ratkaisun ja prosessi­mallin näkö­kulmasta myös sosiaalisten mallien suuntaan, mikä avarsi kokonaisuutta selkeästi. Service Blueprintit sekä persoona­kuvaukset toimivat myös tulevaisuudessa liike­toiminnan prosessien kuvauksissa hyvänä pohja­materiaalina, kun aineistoa lähdetään syventämään ja rikastamaan.

Uutta näkö­kulmaa ja teko­älyn mahdollisuuksia

Tunnistimme prosessin aikana myös mahdollisuudet hyödyntää teko­älyä uudessa liike­toiminnassa, mikä auttaa asiakasta suunnittelemaan liike­toiminnan kokonaisuutta tämän päivän mahdollisuuksia hyödyntäen sekä tehokkuutta ja kustannus­säästöjä tunnistaen.

Tukea päätöksen­tekoon

Muotoiluprojektin myötä asiakas pystyi selkeästi viestimään konkretisoidun visionsa tärkeille sidos­ryhmille. Muotoilemamme konseptimallin pohjalta yritys pystyi myös tekemään päätöksen lähteä tavoittelemaan uutta liike­toimintaa.

Muotoilu­prosessi auttoi asiakasta avaamaan ajatuksensa teknisen ratkaisun ja prosessi­mallin näkö­kulmasta myös sosiaalisten mallien suuntaan, mikä avarsi kokonaisuutta selkeästi. Service Blueprintit sekä persoona­kuvaukset toimivat myös tulevaisuudessa liike­toiminnan prosessien kuvauksissa hyvänä pohja­materiaalina, kun aineistoa lähdetään syventämään ja rikastamaan.

Uutta näkö­kulmaa ja teko­älyn mahdollisuuksia

Tunnistimme prosessin aikana myös mahdollisuudet hyödyntää teko­älyä uudessa liike­toiminnassa, mikä auttaa asiakasta suunnittelemaan liike­toiminnan kokonaisuutta tämän päivän mahdollisuuksia hyödyntäen sekä tehokkuutta ja kustannus­säästöjä tunnistaen.

Järvi-Saimaan Palvelut asiakastarina
Järvi-Saimaan Palvelut asiakastarina

Tarvitsetko apua palvelusi kehittämisessä digitalisaation keinoin? Askarruttako, miten teko­äly voisi tuoda sinun toimintaasi lisä­arvoa? Ota yhteyttä ja katsotaan, miten voisimme olla avuksi.

Case Järvi-Saimaan Palvelut

Mindhiven kanssa olemme löytäneet uusia näkökulmia ja oivalluksia: On ollut valaisevaa tunnistaa, miten teknologian kehityksen rinnalla muuttuvat myös sosiaaliset mallit, mikä johtaa tarpeeseen miettiä uusia tapoja toimia yhdessä ja kehittää osaamista.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy logo

Simo Kaksonen

alue­kehitys­johtaja

Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Järvi-Saimaan Palveluiden tavoitteena on tuottaa korkea­laatuisia ja asiakas­lähtöisiä palveluita, jotka edistävät alueen hyvin­vointia ja elin­ympäristön viihtyisyyttä. Autoimme Järvi-Saimaan Palveluita muotoilu­­projektilla tunnistamaan, mitä yrityksen on syytä huomioida tavoitellessaan uuden­laista liike­toimintaa, jolla edes­autetaan mm. kuntien mahdollisuutta pysyä itsenäisinä kustannus­paineiden ja vähenevien resurssien paineesta huolimatta.

Tutustu yritykseen tarkemmin

www.jarvisaimaanpalvelut.fi

Mistä lähdimme liikkeelle

Järvi-Saimaan Palvelut asiakastarina

Tarve

Asiakkaalla oli kypsynyt ajatus uudesta liike­toiminnasta, johon se tarvitsi apua idean kirkastamiseen sekä tarvittavien resurssien tunnistamiseen. Asiakas halusi myös peilata ajatuksiaan muotoilun menetelmiä hyödyntäen saaden vahvistusta lähteäkseen matkalle uuden liike­toiminnan kehittämiseksi.

Ratkaisu

Palvelu­muotoilu­projektilla sukelsimme kuntien teknisten johtajien arkeen ja haasteisiin sekä hyödynsimme moni­paikkaisen asumisen peli­kentän tuntemustamme yhdistämällä havainnot uudenlaisen liike­toiminnan kehittämisen malliksi. Muotoilun myötä syntyi konsepti tutkimus­matkasta kohti uutta liike­toimintaa.

Haastattelut

Service Blueprint

Konseptointi

Visuaalinen esitys

Miten toteutimme

Tutkimusmatka teknisten johtajien arkeen

Aloitimme muotoiluprojektin tutustumalla Järvi-Saimaan Palveluiden nykyiseen liiketoiminnan prosessiin niin järjestelmän kuin liiketoiminnan näkökulmasta haastattelemalla asiakasyrityksen edustajia. Haastatteluiden pohjalta kokosimme havainnot uuden liiketoiminnan prosessista kolmeen erilliseen Service Blueprintiin, joiden pohjalta aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa pystyimme määrittelemään tarkemmin, mihin haasteeseen olemme nyt hakemassa ratkaisua.


Tunnistimme myös erilaisia asiakaspersoonia, joille uutta palvelua kehitetään. Palvelumuotoilussa hyödynnettävät visuaalisoinnin menetelmät ja eri näkökulmat auttoivat meitä löytämään yhteisen ja tavoitellun suunnan projektille. Syvennyimme loppuasiakkaan maailmaan myös haastattelemalla kuntien teknisiä johtajia sekä yhtä kunnanjohtajaa. Haastatteluissa tunnistimme yleisiä haasteita sekä tulevaisuuden kehitystoiveita, joita alueen kunnilla on. 

­Tiivis vuoro­vaikutus läpi projektin

Pidimme asiakkaan kanssa läpi tiiviin projektin viikko­palavereita, joissa pystyimme vaihtamaan ajatuksia ja täsmentämään tavoitteitamme aktiivisesti. Muotoilun menetelmät tukivat meitä tavoitteiden saavuttamisessa. Hyödynsimme projektissa vahvasti myös aiemmin Suur-Savon Sähkölle toteuttamamme moni­paikkaisen asumisen selvityksen myötä keräämäämme asian­tuntemusta alueemme tulevaisuuden haasteista ja mahdollisista ratkaisuista, joilla voimme saada pienet kunnat menestymään yhdessä.


Näistä näkemyksistä ja keräämästämme tiedosta muodostimme Järvi-Saimaan Palveluille uuden liike­toiminnan kehittämisen konseptin, joka ottaa huomioon niin teknisen ratkaisun kuin sosiaalisten mallien näkö­kulman. Koostimme konseptista visuaalisen esityksen, jonka avulla Järvi-Saimaan Palvelut  pystyi esittämään uuden liike­toiminnan kehittämisen suunnitelman hallitukselleen sekä muille sidos­ryhmille.

Järvi-Saimaan Palvelut palvelumuotoilu
Järvi-Saimaan Palvelut palvelumuotoilu
Järvi-Saimaan Palvelut palvelumuotoilu

Mitä asiakkaamme sai

Tukea päätöksen­tekoon

Muotoiluprojektin myötä asiakas pystyi selkeästi viestimään konkretisoidun visionsa tärkeille sidos­ryhmille. Muotoilemamme konseptimallin pohjalta yritys pystyi myös tekemään päätöksen lähteä tavoittelemaan uutta liike­toimintaa.

Muotoilu­prosessi auttoi asiakasta avaamaan ajatuksensa teknisen ratkaisun ja prosessi­mallin näkö­kulmasta myös sosiaalisten mallien suuntaan, mikä avarsi kokonaisuutta selkeästi. Service Blueprintit sekä persoona­kuvaukset toimivat myös tulevaisuudessa liike­toiminnan prosessien kuvauksissa hyvänä pohja­materiaalina, kun aineistoa lähdetään syventämään ja rikastamaan.

Uutta näkö­kulmaa ja teko­älyn mahdollisuuksia

Tunnistimme prosessin aikana myös mahdollisuudet hyödyntää teko­älyä uudessa liike­toiminnassa, mikä auttaa asiakasta suunnittelemaan liike­toiminnan kokonaisuutta tämän päivän mahdollisuuksia hyödyntäen sekä tehokkuutta ja kustannus­säästöjä tunnistaen.

Järvi-Saimaan Palvelut asiakastarina

Tarvitsetko apua palvelusi kehittämisessä digitalisaation keinoin? Askarruttako, miten teko­äly voisi tuoda sinun toimintaasi lisä­arvoa? Ota yhteyttä ja katsotaan, miten voisimme olla avuksi.