Etusivu

Asiakastarinat

Järvi-Suomen Valokuitu Oy

Työmme jälkiä
Työmme jälkiä

Valokuitu kaikille Järvi-Suomessa

Muotoilimme Järvi-Suomen Valokuidulle verkkopalvelun konseptin, joka huomioi erilaisten asiakaspersoonien tarpeet.

Photo by <a href="https://unsplash.com/@sincerelymedia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Sincerely Media</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/HL3EOgFiy0k?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Photo by <a href="https://unsplash.com/@sincerelymedia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Sincerely Media</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/HL3EOgFiy0k?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Photo by <a href="https://unsplash.com/@sincerelymedia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Sincerely Media</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/HL3EOgFiy0k?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Case Järvi-Suomen Valokuitu

Yhdessä Mindhiven kanssa saimme menestyksekkäästi lanseerattua valokuitupalvelut tuleville asiakkaillemme. Tarvitsimme apua palvelukonseptin ja verkkosivuston suunnittelussa, ja Mindhive kehitti meille konseptin, joka huomioi erilaiset asiakaspersoonat. He loivat käyttäjäpolkuja eri asiakastyypeille, kattavasti valokuidun hankinnasta palautteen antamiseen.

 

Yhteistyömme oli tehokasta ja saimme vahvaa tukea konseptin edistämisessä. Uudet verkkosivut vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin. Tehty työ toimii myös hyvänä perustana palveluiden jatkokehittämiselle.

Suur-Savon Sähkö Oy logo

Petri Kousa

kehityspäällikkö, data ja IT-arkkitehtuuri, Tiedonhallinta ja digitalisaatio

Suur-Savon Sähkö Oy

Suur-Savon Sähkö lanseerasi helmikuussa 2023 Järvi-Suomen Valokuitu Oy -yhtiön, jonka missiona on tuoda valokuitu kaikille Järvi-Suomen alueella, myös haja-asutusalueelle ja taajamien ulkopuolelle. Yhteistyössä Mainostoimisto Groteskin kanssa tavoitteenamme oli tukea brändin ja palvelu­konseptin kehittämistä sekä verkko­palvelun muotoilua. Me Mindhivella vastasimme palvelun ja käyttäjä­kokemuksen muotoilusta, kun taas Groteski keskittyi brändin ja mainonnan suunnitteluun.

Tutustu yritykseen tarkemmin

www.jsvoy.fi

Mistä lähdimme liikkeelle

Mindhive Oy palvelumuotoilu

Tarve

Asiakas tarvitsi apua brändäyksessä, palvelukonseptissa ja verkkosivuston suunnittelussa valokuitupalveluiden onnistuneelle lanseeraukselle. Erilaisten käyttäjäryhmien tavoittamiseksi asiakkaalla oli tarve tunnistaa erilaisten asiakasryhmien ominaispiirteet, jotta jokaiselle voitaisiin tarjota saumaton asiakaskokemus. Samalla asiakas halusi varmistaa, että heidän asiakkaansa ymmärtävät valokuituteknologian edut ja näkevät sen arvon digitaalisessa ympäristössä.

Ratkaisu

Ratkaisuna loimme viisi käyttäjäpersoonaa, jotka pohjautuivat asiakaskyselyihin ja aiempaan tutkimukseen monipaikkaisesta asumisesta.  Nämä persoonat auttoivat meitä ymmärtämään paremmin erilaisten käyttäjien tarpeet ja mieltymykset valokuituteknologian suhteen.

Tarve

Asiakas tarvitsi apua brändäyksessä, palvelukonseptissa ja verkkosivuston suunnittelussa valokuitupalveluiden onnistuneelle lanseeraukselle. Erilaisten käyttäjäryhmien tavoittamiseksi asiakkaalla oli tarve tunnistaa erilaisten asiakasryhmien ominaispiirteet, jotta jokaiselle voitaisiin tarjota saumaton asiakaskokemus. Samalla asiakas halusi varmistaa, että heidän asiakkaansa ymmärtävät valokuituteknologian edut ja näkevät sen arvon digitaalisessa ympäristössä.

Ratkaisu

Ratkaisuna loimme viisi käyttäjäpersoonaa, jotka pohjautuivat asiakaskyselyihin ja aiempaan tutkimukseen monipaikkaisesta asumisesta.  Nämä persoonat auttoivat meitä ymmärtämään paremmin erilaisten käyttäjien tarpeet ja mieltymykset valokuituteknologian suhteen.

Persoonat

Käyttäjä­polut

UI-suunnittelu

Julkaisu

Miten toteutimme

Palvelu eri persoonien silmin

Muotoilun lähtökohdaksi loimme viisi käyttäjäpersoonaa, jotka nostimme esiin asiakkaan teettämän asiakaskyselyn sekä aiemmin asiakkaalle tekemämme monipaikkaisen asumisen selvityksen havainnoista. Persoonia erottavat toisistaan mm. valmius hankkia valokuitu sekä millaisia digitaalisten palveluiden käyttäjiä he ovat ja kuinka he yleensä suhtautuvat digitaalisiin ratkaisuihin. 


Teimme jokaiselle persoonalle käyttäjäpolut, joilla kuvattiin valokuituliittymän hankinnan prosessi tiedon etsimisestä ostopäätökseen ja palautteen antamiseen. Käyttäjäpolkujen avulla pystyimme selkeästi hahmottamaan mm. monikanavaisen viestinnän tärkeyden erilaisten asiakaspersoonien palvelussa ja saavuttamisessa. Yhdeksi kilpailutekijäksi muihin valokuitutoimittajiin nähden nousi myös palvelun läpinäkyvyyden huomiointi ja asiakkaan ostoprosessin aktiivinen tukeminen.

­Saumaton asiakas­kokemus kaikille

Groteskin toteuttaman verkko­sivuston suunnittelussa teimme yhteistyötä erityisesti käyttäjä­kokemuksen muotoilussa eri käyttäjä­persoonien näkö­kulmasta. Verkko­sivuston alku­vaiheen suunnittelussa lähdimme liikkeelle persoonasta, joka on valmis hankkimaan valo­kuidun ja on hyvin sinut digitaalisten ratkaisujen kanssa. Muotoilussa kiinnitimme huomiota erityisesti siihen, että haluttu saatavuus­tieto on helposti löydettävissä sivustolta muun olennaisen tiedon lisäksi. Tuimme asiakasta myös heidän käyttämänsä tilaus­palvelun käyttäjä­kokemuksen muotoilussa kiinnittäen huomiota mm. palvelussa käytettävään terminologiaan sekä tilauksen ja tarjous­pyynnön tekemisen helppouteen.

Mitä asiakkaamme sai

Jatkuva palvelumuotoilun tuki

Talven muotoilu­projektin anti konkretisoituu Järvi-Suomen Valokuidun verkkosivuilla, joita jatko­kehitämme Mainostoimisto Groteskin kanssa. Työmme jatkuu Suur-Savon Sähkön palvelu­muotoilu­kumppanina seuraavina steppeinä mm. verkko­sivujen uusien toiminnallisuuksien suunnittelu tunnistettujen käyttäjä­tarpeiden pohjalta.

Käyttäjäpolkujen viitoittama tie

Persoonien käyttäjä­poluilta löytyvät kipu­pisteet ja mahdolliset ratkaisu­ehdotukset toimivat jatkossa hyvänä tie­karttana ja ideoinnin pohjana, kun asiakas lähtee kehittämään palveluaan ja markkinointiaan edelleen.

Jatkuva palvelumuotoilun tuki

Talven muotoilu­projektin anti konkretisoituu Järvi-Suomen Valokuidun verkkosivuilla, joita jatko­kehitämme Mainostoimisto Groteskin kanssa. Työmme jatkuu Suur-Savon Sähkön palvelu­muotoilu­kumppanina seuraavina steppeinä mm. verkko­sivujen uusien toiminnallisuuksien suunnittelu tunnistettujen käyttäjä­tarpeiden pohjalta.

Käyttäjäpolkujen viitoittama tie

Persoonien käyttäjä­poluilta löytyvät kipu­pisteet ja mahdolliset ratkaisu­ehdotukset toimivat jatkossa hyvänä tie­karttana ja ideoinnin pohjana, kun asiakas lähtee kehittämään palveluaan ja markkinointiaan edelleen.

Mindhive Oy palvelumuotoilu

Tarvitsetko apua palvelusi kehittämisessä digitalisaation keinoin?
Ota yhteyttä ja katsotaan, miten voisimme olla avuksi.

Case Järvi-Suomen Valokuitu

Yhdessä Mindhiven kanssa saimme menestyksekkäästi lanseerattua valokuitupalvelut tuleville asiakkaillemme. Tarvitsimme apua palvelukonseptin ja verkkosivuston suunnittelussa, ja Mindhive kehitti meille konseptin, joka huomioi erilaiset asiakaspersoonat. He loivat käyttäjäpolkuja eri asiakastyypeille, kattavasti valokuidun hankinnasta palautteen antamiseen.

 

Yhteistyömme oli tehokasta ja saimme vahvaa tukea konseptin edistämisessä. Uudet verkkosivut vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin. Tehty työ toimii myös hyvänä perustana palveluiden jatkokehittämiselle.

Suur-Savon Sähkö Oy logo

Petri Kousa

kehityspäällikkö, data ja IT-arkkitehtuuri, Tiedonhallinta ja digitalisaatio

Suur-Savon Sähkö Oy

Suur-Savon Sähkö lanseerasi helmikuussa 2023 Järvi-Suomen Valokuitu Oy -yhtiön, jonka missiona on tuoda valokuitu kaikille Järvi-Suomen alueella, myös haja-asutusalueelle ja taajamien ulkopuolelle. Yhteistyössä Mainostoimisto Groteskin kanssa tavoitteenamme oli tukea brändin ja palvelu­konseptin kehittämistä sekä verkko­palvelun muotoilua. Me Mindhivella vastasimme palvelun ja käyttäjä­kokemuksen muotoilusta, kun taas Groteski keskittyi brändin ja mainonnan suunnitteluun.

Tutustu yritykseen tarkemmin

www.jsvoy.fi

Mistä lähdimme liikkeelle

Mindhive Oy palvelumuotoilu

Tarve

Asiakas tarvitsi apua brändäyksessä, palvelukonseptissa ja verkkosivuston suunnittelussa valokuitupalveluiden onnistuneelle lanseeraukselle. Erilaisten käyttäjäryhmien tavoittamiseksi asiakkaalla oli tarve tunnistaa erilaisten asiakasryhmien ominaispiirteet, jotta jokaiselle voitaisiin tarjota saumaton asiakaskokemus. Samalla asiakas halusi varmistaa, että heidän asiakkaansa ymmärtävät valokuituteknologian edut ja näkevät sen arvon digitaalisessa ympäristössä.

Ratkaisu

Ratkaisuna loimme viisi käyttäjäpersoonaa, jotka pohjautuivat asiakaskyselyihin ja aiempaan tutkimukseen monipaikkaisesta asumisesta.  Nämä persoonat auttoivat meitä ymmärtämään paremmin erilaisten käyttäjien tarpeet ja mieltymykset valokuituteknologian suhteen.

Persoonat

Käyttäjä­polut

UI-suunnittelu

Julkaisu

Miten toteutimme

Palvelu eri persoonien silmin

Muotoilun lähtökohdaksi loimme viisi käyttäjäpersoonaa, jotka nostimme esiin asiakkaan teettämän asiakaskyselyn sekä aiemmin asiakkaalle tekemämme monipaikkaisen asumisen selvityksen havainnoista. Persoonia erottavat toisistaan mm. valmius hankkia valokuitu sekä millaisia digitaalisten palveluiden käyttäjiä he ovat ja kuinka he yleensä suhtautuvat digitaalisiin ratkaisuihin. 


Teimme jokaiselle persoonalle käyttäjäpolut, joilla kuvattiin valokuituliittymän hankinnan prosessi tiedon etsimisestä ostopäätökseen ja palautteen antamiseen. Käyttäjäpolkujen avulla pystyimme selkeästi hahmottamaan mm. monikanavaisen viestinnän tärkeyden erilaisten asiakaspersoonien palvelussa ja saavuttamisessa. Yhdeksi kilpailutekijäksi muihin valokuitutoimittajiin nähden nousi myös palvelun läpinäkyvyyden huomiointi ja asiakkaan ostoprosessin aktiivinen tukeminen.

­Saumaton asiakas­kokemus kaikille

Groteskin toteuttaman verkko­sivuston suunnittelussa teimme yhteistyötä erityisesti käyttäjä­kokemuksen muotoilussa eri käyttäjä­persoonien näkö­kulmasta. Verkko­sivuston alku­vaiheen suunnittelussa lähdimme liikkeelle persoonasta, joka on valmis hankkimaan valo­kuidun ja on hyvin sinut digitaalisten ratkaisujen kanssa. Muotoilussa kiinnitimme huomiota erityisesti siihen, että haluttu saatavuus­tieto on helposti löydettävissä sivustolta muun olennaisen tiedon lisäksi. Tuimme asiakasta myös heidän käyttämänsä tilaus­palvelun käyttäjä­kokemuksen muotoilussa kiinnittäen huomiota mm. palvelussa käytettävään terminologiaan sekä tilauksen ja tarjous­pyynnön tekemisen helppouteen.

Mitä asiakkaamme sai

Jatkuva palvelumuotoilun tuki

Talven muotoilu­projektin anti konkretisoituu Järvi-Suomen Valokuidun verkkosivuilla, joita jatko­kehitämme Mainostoimisto Groteskin kanssa. Työmme jatkuu Suur-Savon Sähkön palvelu­muotoilu­kumppanina seuraavina steppeinä mm. verkko­sivujen uusien toiminnallisuuksien suunnittelu tunnistettujen käyttäjä­tarpeiden pohjalta.

Käyttäjäpolkujen viitoittama tie

Persoonien käyttäjä­poluilta löytyvät kipu­pisteet ja mahdolliset ratkaisu­ehdotukset toimivat jatkossa hyvänä tie­karttana ja ideoinnin pohjana, kun asiakas lähtee kehittämään palveluaan ja markkinointiaan edelleen.

Mindhive Oy palvelumuotoilu

Tarvitsetko apua palvelusi kehittämisessä digitalisaation keinoin?
Ota yhteyttä ja katsotaan, miten voisimme olla avuksi.