Xamk - Aquahubs

AI ja data-analytiikka

AI ja data-analytiikka

AI ja data-analytiikka

Xamk - Aquahubs

Mitä teimme?

Teimme soveltuvuusselvityksen sekä määrittelimme toteutusprojektin sisällön digitaaliselle ratkaisulle, jolla voidaan tunnistaa automaattisesti kalalajeja. Tunnistamisessa käytetään dataa, jota kerätään kaikuluotauksella ja vedenalaisella kuvauksella.

Kuinka toteutimme?

Määrittelimme projektin sisällön sekä kuvasimme yleisen järjestelmäarkkitehtuurin, liiketoimintamallit ja ne koneoppisen toiminnot, joita tarvitaan, kun lähdetään rakentamaan tekoälyä hyödyntävää alustaa SaaS-konseptilla. Osallistuimme sidosryhmille järjestettyihin työpajoihin sekä projektin teknisen julkaisun kirjoittamiseen.

Käytetyt tekniikat

R, Python, OpenCV

“Mindhive oli kansainvälisessä hankkeessamme luotettava ja joustava yhteistyökumppani. Mindhiven tekoälyn hyödyntämisen ja järjestelmäkehityksen asiantuntijuus vahvisti kalatalouden sidosryhmäläisten työpajatyöskentelyä, ja mahdollisti uudenlaisen digitaalisen ratkaisun konseptoinnin kalakantojen arvioimiseksi. Yhteistyö Mindhiven kanssa vaikutti merkittävästi hankkeen onnistuneeseen toteutukseen.”

Sami Jantunen

tutkimuspäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kerron mielelläni lisää

Ville Venäläinen Mindhive Oy

Ville Venäläinen

+358 44 978 4000

ville@mindhive.fi