Eroon jonoista lounasravintolassa

Konsultointi

Konsultointi

Konsultointi

Eroon jonoista lounasravintolassa

Mitä teimme?

Konsultoinnin tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia yrityksen palveluprosessin kehittämiseksi digitalisaation keinoin, painopisteenä erityisesti lounasruokailun ruuhka-aikojen sujuvoittaminen niin asiakkaan kuin henkilökunnan näkökulmasta. 


Muotoilimme palvelukonseptin, josta toteutimme klikkailtavan mobiilin käyttöliittymän prototyypin. Palvelun tärkein ominaisuus on lounasruuan ostaminen ennakkoon.

Kuinka toteutimme?

Havainnoimme lounasruokailua sekä haastattelimme asiakkaita ja henkilökuntaa, minkä pohjalta teimme service blueprintin kuvaamaan asiakkaan lounasruokailun polkua. Polulta tunnistimme kipupisteet, joihin ideoimme ratkaisuja digitaaliseen palvelukonseptiin. Lopuksi testasimme palvelukonseptia ravintolan asiakkailla suunnittelemamme mobiilin prototyypin avulla ja teimme tarvittavat muutokset prototyyppiin palautteen perusteella.

Mindhiven kokonaisvaltainen ote konsultoinnissa nosti esille myös palvelupolun fyysisten elementtien kehitystarpeita, jotka tulisi huomioida digitaalista ratkaisua toteutettaessa. Teimme jo konsultoinnin aikana päivityksiä mm. lounaslinjastomme organisointiin.”

Vaiha Oy logo

Teemu Kaijanen

yrittäjä, Vaiha Oy

Kerron mielelläni lisää

Suvi Ripatti

+358 50 569 3115

suvi@mindhive.fi