Muistelupalvelu Memoriaali -verkkopalveluun

Ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehitys

Muistelupalvelu Memoriaali -verkkopalveluun

Mitä teimme?

Memoriaalin Muistelupalvelussa käyttäjä voi tallentaa muistitietoa sekä video- että audiomuodossa.

Muistelun avuksi käyttäjä voi tallentaa ennakkoon apukysymyksiä, joita palvelu näyttää tallennuksen aikana.

Kuinka toteutimme?

Suunnittelimme Sodan ja rauhan keskus Muistin visuaalista ilmettä noudattavan visuaalisen prototyypin, jonka avulla kävimme yhdessä asiakkaan kanssa läpi palvelun toiminnallisuudet. 

Prototyypin pohjalta toteutimme teknisen ratkaisun edeten ketterästi osakokonaisuuksittain. Toteutus sisälsi myös avoimen API-rajapinnan backendiin.

Käytetyt tekniikat

TypeScript React, node.js

Projekti toteutettiin sille annetussa aikataulussa. Mindhiven asiantuntijuus sekä kokonaisvaltainen ote kehitystyöhön toivat esille myös meille arvokkaita palvelun teknisiä ominaisuuksia, jotka pystymme huomioimaan palvelun kehittämisessä. Tiivis vuorovaikutus läpi projektin takasi odotuksia vastanneen lopputuloksen.”

Pia Puntanen

asiamies, Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr

Kerron mielelläni lisää

Suvi Ripatti

+358 50 569 3115

suvi@mindhive.fi