Foxdo Oy - kehityspalvelu­konsultaatio

AI ja data-analytiikka

AI ja data-analytiikka

AI ja data-analytiikka

Foxdo Oy - kehityspalvelu­konsultaatio

Mitä teimme?

Konsultoinnin tarkoituksena oli tutkia, miten asiakkaan olemassa olevaa dataa ja muuta kerättävää dataa voidaan hyödyntää myynnin edistämisessä remontointipalveluja tarjoavalla digitaalisella alustalla. Tavoitteena oli varmistaa, että alusta kerryttää ennen kaikkea myynnin kannalta oleellista dataa, jolla voidaan jatkossa tuntea asiakkaat paremmin ja myös kohdennetusti ohjata heidän ostokäyttäytymistään.


Koostimme toimenpidesuunnitelman, jossa kuvasimme, millaisia asioita datan keruulla on mahdollista havainnoida alustan käyttäjistä, mitä dataa voidaan kerätä ja miten tuo datan kerääminen tulisi toteuttaa.

Kuinka toteutimme?

Tutustuimme asiakkaan nykyiseen ratkaisuun tarkastelemalla asiakkaan keräämää dataa ja Googlen tuottamaa dataa sekä haastattelemalla yrityksen avainhenkilöitä. Toimenpidesuunnitelmassa hyödynsimme omaa data-analytiikan ja tekoälyn asiantuntijuuttamme.

“Konsultoinnin avulla löysimme jo tiedostamiemme seikkojen rinnalle uusia näkökulmia ja kehityskohteita, joista tiimissämme ei aiemmin ole puhuttu. Toimenpidesuunnitelman pohjalta voimme nyt tehdä priorisointia seuraavia kehitysaskeleita silmällä pitäen.”

Rami Saajoranta

toimitusjohtaja, Foxdo Oy

Kerron mielelläni lisää

Ville Venäläinen

+358 44 978 4000

ville@mindhive.fi