Assi auttaa hahmottamaan tuotantodataasi

Ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehitys

Assi auttaa hahmottamaan tuotantodataasi

Mitä teimme?

Asiakkaan ERP:n dataa oli vaikea ymmärtää, erityisesti tuotannon ulkopuolella työskentelevien näkökulmasta. Myynnin ja tuotannon välistä kommunikointia haluttiin myös kehittää; myynnille haluttiin mahdollisuus nähdä vapaa tuotantokapasiteetti helposti ja nopeasti. Toteutimme asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä tuotantolinjojen visualisoinnin työkalun, joka lukee asiakkaan ERP-dataa ja esittää sen aikajanalla.

Kuinka toteutimme?

Projekti vietiin läpi tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Aloitimme työn tutustumalla asiakkaan arkeen paikan päällä tehtaalla. Teknistä toteutuksen etenemistä seurasimme asiakkaan kanssa säännöllisissä palavereissa.

Yhdessä asiakkaan kanssa määrittelimme

  • Tarpeelliset näkymät ja niiden esitystavat tuotantolinjadataan

  • Mitä tietoja tilauksista Assi esittää

  • Värikoodit ilmaisemaan huomioitavia asioita (omat kynnysarvot, esim. myöhässä ja vaarassa myöhästyä)


"Tuotannon optimointi on meille erittäin tärkeää. Reaaliaikaisen kapasiteetin arviointiin auttaa käynnissä olevan tilanteen näkeminen yhdellä silmäyksellä. Tiedon avulla pystymme nyt syventämään vuoropuhelua esimerkiksi myynnin ja tuotannonsuunnittelijan välillä, ja johtamaan myyntiä näin entistä strategisemmin, kapasiteetti täysimääräisesti hyödyntäen."

Vitrulan Composites logo

Sanna Hämäläinen

tehtaanjohtaja, Vitrulan Composites Oy

Kerron mielelläni lisää

Suvi Ripatti

+358 50 569 3115

suvi@mindhive.fi

Assi vapautti aikaa toiminnan kehittämiseen

Mindhiven kanssa toteutetun projektin tavoitteena oli saada tuotantolinjojen reaaliaikainen tieto visualisoituna tuotannonsuunnittelijalle. 

– Tuotannon optimointi on meille erittäin tärkeää. Reaaliaikaisen kapasiteetin arviointiin auttaa käynnissä olevan tilanteen näkeminen yhdellä silmäyksellä. Tiedon avulla pystymme nyt syventämään vuoropuhelua esimerkiksi myynnin ja tuotannonsuunnittelijan välillä, ja johtamaan myyntiä näin entistä strategisemmin, kapasiteetti täysimääräisesti hyödyntäen, kertoo Mikkelin tehtaanjohtaja Sanna Hämäläinen. 

Mikkelissä korkeatasoisia lasi- ja hiilikuitulujitteita ympäri vuorokauden valmistavan Vitrulan Composites Oy:n henkilöstö ohjaa 50 tuotantolinjan ja yli 2000 tuotteen kokonaisuutta päivittäin. Mindhive toteutti Vitrulanille uuden käyttäjäystävällisen ja visuaalisen käyttöliittymän, joka kerää kaiken oleellisen tiedon tuotannonsuunnittelijalle reaaliaikaisesti.  

Tehtaalla on lyhyessä ajassa huomattu, että aikaa säästyy kehittämiseen ja asiakaspalveluun jo pelkästään sillä, ettei tuotannonsuunnittelijan tarvitse käydä läpi kaikkia koneita tietääkseen niiden tilannetta.

– Ajansäästö ja kokonaiskuvan helpompi hallitseminen on silottanut rypyt tuotannon suunnittelupäällikkömme otsalta, Hämäläinen hymyilee. 

Mindhive toteutti projektin tiiviissä yhteistyössä Vitrulanin kanssa. Kokonaiskuvan varmistamiseksi tiimi vieraili tehtaalla projektin alussa ja työtä edistettiin yhdessä viikottaisten palaverien rytmittämänä.

– Meillä on olemassa geneerinen malli tuotantolinjan visualisoinnin työkalusta. Tämä helpottaa huomattavasti vuoropuhelua asiakkaan kanssa heti alusta lähtien, ja näin pystymme myös muokkaamaan lopullista tuotetta nopeammin vastaamaan tarpeita. Mallin avulla siis päästään huomattavasti kustannustehokkaammin haluttuun lopputulokseen kuin ilman sitä, kertoo Mindhivellä projektista vastannut data scientist Ulisses Camargo.  

Ajansäästö ja kokonaiskuvan helpompi hallitseminen on silottanut rypyt tuotannon suunnittelupäällikkömme otsalta, Hämäläinen hymyilee. 

Ketterä kehittäminen toimi projektissa loistavasti, sillä se tuotti oivalluksia jatkokehitysmahdollisuuksista puolin ja toisin. 

– Vitrulanin IT-vastaavan ja muun tiimin aktiivinen osallistuminen varmistivat hyvän lopputuloksen. Samalla pinnalle nousi myös mahdollisia jatkokehitysideoita, jolla työkalusta voitaisiin saada vielä entistä enemmän irti, Camargo sanoo.