Mindhive polku tekoälyviidakossa

Löydä oma polkusi tekoälyviidakossa - yrityksille räätälöidyt ChatGPT-koulutukset

tiistai 28. marraskuuta 2023

Ville Venäläinen

Löydä oma polkusi tekoälyviidakossa - yrityksille räätälöidyt ChatGPT-koulutukset

Tekoälyn merkitys yritysten liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Uuden sukupolven tekoäly on vuodessa tuonut mukanaan mahdollisuuksia, joista jokainen voi hyötyä. Puhumme tässä yhteydessä "uudesta kaverista", joka auttaa työtehtävissä, ideoinnissa, oppimisessa ja melkeinpä missä vain sitä keksitkään hyödyntää.

ChatGPT – Enemmän kuin vain väline


ChatGPT ei ole vain työkalu; se on mahdollisuus muuttaa tapaa, jolla yrityksesi viestii, palvelee asiakkaita ja luo innovaatioita. ChatGPT:n avulla voidaan automatisoida asiakaspalvelutehtäviä ja vapauttaa asiakaspalveluhenkilöstön aikaa vaativimpiin tehtäviin. Voimme  esim.  luoda asiakaspalveluchatbotin, joka pystyy vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin ja ratkaisemaan ongelmia luonnollista kieltä käyttäen. Sisällöntuotannossa ChatGPT on oiva ajatusten peili, joka taklaa tyhjän paperin haasteet hetkessä. ChatGPT auttaa myös uusien ideoiden ja tuotteiden kehittämisessä. Sen avulla voidaan luoda nopeasti ja helposti erilaisia konsepteja ja ideoita, joita voidaan sitten testata ja kehittää edelleen.

Tässä vain muutama esimerkki kuvaamaan, kuinka tehokas työkalu ChatGPT on, ja kuinka sitä voidaan hyödyntää monin eri tavoin liiketoiminnan eri osa-alueilla. Me tahdomme auttaa yrityksiä hyödyntämään ChatGPT:tä tehokkaasti ja strategisesti tarjoamalla mm.  räätälöityjä ChatGPT-koulutuksia.Räätälöity koulutus tarttuu teidän oman toiminnan kannalta oleellisiin seikkoihin

Räätälöidyt ChatGPT-koulutukset ovat tällä hetkellä hyvin kysyttyjä, ja osallistujilta tullut palaute on ollut todella hyvää. Osallistujat ovat mm. kokeneet saaneensa uusia ideoita, kuinka hyödyntää ChatGPT:tä ja rohkeutta käyttää välinettä. Olemme myös saaneet kiitosta koulutuksen käytännönläheisestä otteesta ja rennosta tunnelmasta.

Räätälöity ChatGPT-koulutuksemme auttaa yrityksiä hyödyntämään ChatGPT:tä tehokkaasti ja strategisesti. Koulutus on suunniteltu vastaamaan yksittäisen yrityksen tarpeita ja tavoitteita. Ennen koulutusta pidämme asiakkaan kanssa palaverin, jossa määrittelemme koulutuksen tavoitteet sekä kartoitamme erilaisia tehtäviä ja osallistujien toimenkuvia, joihin koulutuksessa olisi hyvä tarttua.


Puolen päivän mittaisessa koulutuksessa käymme läpi ChatGPT:n peruskäsitteet ja -toiminnot sekä konkreettisia esimerkkejä ChatGPT:n käytöstä. Pääpaino koulutuksessa on kuitenkin yhdessä tekemisellä ja juuri yrityksen arkeen liittyvien tehtävien avustamisessa ChatGPT:n avulla. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on parempi käsitys, mihin kaikkeen ChatGPT:tä voisi työssään hyödyntää. 


Panostamme koulutuksessa erityisesti vuorovaikutukseen osallistujien kesken:  haluamme käydä aktiivista vuoropuhelua osallistujien kanssa emmekä pitää pitkiä kalvosulkeisia. “Kysykää ja keskeyttäkää, ratkotaan teidän omia kysymyksiä yhdessä - ja opitaan samalla yhdessä lisää.” Tekoälyn vaikutusten tunnistaminen


Maailma muuttuu, ja työympäristömme sen mukana. Koulutuksemme ei ainoastaan valmista yritystäsi nykyhetkeen, vaan varustaa sen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. ChatGPT:n avulla työ voi muuttua entistäkin tehokkaammaksi ja luovemmaksi.Tahdomme myös  auttaa yritysten johtoa ymmärtämään tekoälyn vaikutukset liiketoimintaan. Emme ainoastaan opeta käyttämään ChatGPT:tä, vaan myös autamme tekoälyn hyödyntämisessä strategisella tasolla. Yrityksesi johto voi oppia tunnistamaan tekoälyn tuomat mahdollisuudet ja haasteet, mikä on ratkaisevaa menestyksen kannalta tulevaisuuden työympäristössä.

Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää ChatGPT:stä ja siitä, miten voit hyödyntää sitä yrityksessäsi, ota yhteyttä. Yhdessä voimme luoda tulevaisuuden, jossa teknologia tukee ihmisiä, ja yritykset menestyvät.
Mindhive ChatGPT-koulutukset yrityksille
Mindhive ChatGPT-koulutukset yrityksille