Työmme jälkiä
Työmme jälkiä

Sovelluk­sella suju­vampaa asiakas­palvelua

Teimme Mikke-Junalle sovelluk­sen, joka näyttää junan sijainnin reaali­ajassa.

Mindhive Mikke-Junan sovellus
Mindhive Mikke-Junan sovellus
Mindhive Mikke-Junan sovellus

Case Mikke-Juna

Mindhive otti hienosti kopin ajatukses­tamme sovelluksen suhteen. Yhteistyö kävi vaivat­tomasti, meidän puoleltamme laitettiin toiveet ulko­asusta ja tärkeim­mistä toimin­noista. Suvi piti meidät ajan tasalla koko projektin ajan ja lopuksi saatiin hyvä perehdytys käyttöön. Sovelluksesta tuli meille oikein toimiva koko­naisuus ja todella helppo­käyttöinen. Suosit­telemme Mindhiven palveluita ehdottomasti kaikille.

Mainospuu logo

Oona Kero

AD

Mainostalo Mainospuu Oy

Mainospuu on yli 40 vuotta Mikkelissä toiminut toteut­tavaan mainontaan keskittynyt yritys, joka ydin­liike­toimintansa ohella pyörittää myös Mikke-Junan liiket­oimintaa. Mikke-Juna on yli 10-vuotisen historiansa aikana tullut tutuksi näyksi kaupungin kesässä. Sen kyydissä tuhannet matkailijat pääsevät tutus­tumaan Mikkelin kanta­kaupungin kohteisiin opastetulla 45 minuutin kierto­ajelulla. Autoimme Mainos­puuta kehittämään asiakas­palveluaan kehit­tämällä Mikke-Junalle sovelluksen, joka kertoo junan sijainnin reaali­ajassa.

Tutustu yritykseen tarkemmin

www.mainospuu.com

Mistä lähdimme liikkeelle

Mindhive Mikke-Junan sovellus

Tarve

Kesän sesonki­aikaan Mainospuun asiakas­palvelu voi kuormittua Mikke-Junan asiakas­palvelu­tehtävien vuoksi. Asiakkaat mm. soittavat kysyäkseen, milloin juna on tulossa pysäkille. Mainospuu tahtoi lähteä kehit­tämään asiakas­palveluaan samalla resurs­sejaan optimoiden kiireisenä sesonki­aikana.

Ratkaisu

Suunnit­telimme ja toteu­timme Mikke-Junalle oman sovel­luksen, jonka pää­asiallinen tehtävä on kertoa junan sijainti kartalla reaali­ajassa. Käyttäjä näkee sovel­luksesta myös junan aika­taulut, hinnaston sekä reitin kohteiden lyhyen esittelyn sekä suomeksi että englanniksi.

Tarve

Kesän sesonki­aikaan Mainospuun asiakas­palvelu voi kuormittua Mikke-Junan asiakas­palvelu­tehtävien vuoksi. Asiakkaat mm. soittavat kysyäkseen, milloin juna on tulossa pysäkille. Mainospuu tahtoi lähteä kehit­tämään asiakas­palveluaan samalla resurs­sejaan optimoiden kiireisenä sesonki­aikana.

Ratkaisu

Suunnit­telimme ja toteu­timme Mikke-Junalle oman sovel­luksen, jonka pää­asiallinen tehtävä on kertoa junan sijainti kartalla reaali­ajassa. Käyttäjä näkee sovel­luksesta myös junan aika­taulut, hinnaston sekä reitin kohteiden lyhyen esittelyn sekä suomeksi että englanniksi.

Tavoitteet

UI-suunnittelu

Tekninen toteutus

Julkaisu

Miten toteutimme

Suunnittelusta liikkeelle

Aloitimme projektin määrit­telemällä tarkemmin, mitä muuta sisältöä Mikke-Junan sovel­luksessa voisi ensi vaiheessa olla reaali­aikaisen kartta­näkymän lisäksi. Sovelluksen ensim­mäiseen versioon päätimme tuoda kartan lisäksi myös hinnaston, aika­taulut sekä esittelyt jokaisesta reitin kohteesta. Lisäksi sovellus päätettiin alusta asti tehdä myös englannin­kielisinä palve­lemaan alueen ulko­maisia turisteja. 


UI-suunnit­telussa hyödyn­simme asiakkaan tekemää uudistettua Mikke-Junan brändi-ilmettä. Tavoitte­limme sovel­luksen ilmeessä raikasta, leikkisää ja erityisesti lapsi­perheisiin vetoavaa fiilistä. Emme myöskään unohta­neet omaa asiakas­lupaustamme tehdä palveluja, joiden käyttäminen myös tuntuu hyvältä. Asiakas pääsi testaamaan UI-suunnitelmia klikkail­tavan proto­tyypin avulla ennen kuin oli kehittäjien vuoro aloittaa työt.

Kahden sovelluksen ratkaisu

UI-suunnitel­mien pohjalta jatkoimme itse kehitys­työhön. Mikke-Junan sovellus toteutettiin modernilla Flutter-työkalulla, jolla voidaan kustannus­tehokkaasti luoda nopeasti toimivia sovelluksia sekä Androidille että iPhonelle yhdellä kertaa. Kartta­näkymän toteutimme kahden sovelluksen ratkaisuna: teimme junan henkilö­kunnalle erillisen sovelluksen, jolla määritel­lään, milloin junan sijainti näkyy matkustajien sovelluk­sessa. Henkilö­kunnan sovellusta käyttävän mobiili­laitteen on näin ollen oltava aina junan kyydissä, jotta sijainti voidaan määrittää. 


Ennen sovelluksen julkaisua ratkaisua testattiin huolella sekä meidän että asiakkaan toimesta, jotta voitiin todeta kartan päivittyvän oikein. Lopuksi teimme myös oman yllä­pito­liittymän asiakkaalle, josta voidaan päivittää sovelluksen teksti­sisältöjä.

Mikke-Juna -sovellus
Mikke-Juna -sovellus
Mindhive MIkke-Juna -sovellus
Mindhive MIkke-Juna -sovellus
Mindhive Mikke-Junan sovellus
Mindhive Mikke-Junan sovellus

Mitä asiakkaamme sai

Parempaa asiakas­palvelua

Projektimme loppu­tuloksena julkaisimme Mikke-Junan sovelluksen kesä­kaudelle 2024, joten asiakas pääsee tänä kesänä testaa­maan ja totea­maan sovelluksen hyödyt sekä potentiaalin käytän­nössä. Sovelluksesta tuli asiakkaan mielestä toivotun­lainen, ja toivomme sen saavan myös hyvän vastaan­oton käyttäjien keskuu­dessa.

Sovelluksen tämän­hetkiset ominai­suudet voivat vapauttaa Mainos­puun asiakas­palvelun aikaa Mikke-Junan asiakas­palvelu­tehtävistä, antaen näin paremmin aikaa keskittyä kesä­sesongin mukanaan tuomiin muihin kiireisiin työ­tehtäviin. Sovellus viestii myös Mikke-Junan asiakkaille Mainos­puun asiakas­lähtöisestä ajattelusta sekä halusta tarjota ensi­luokkaista palvelua.

Seuraavia askeleita

Tunnistimme projektin aikana myös paljon jatko­kehitys­mahdollisuuksia, joilla voitaisiin tarjota lisä­arvoa niin sovelluksen käyttäjille kuin Mikke-Junan yhteis­työ­kumppaneille. Sovellukseen voisi tuoda notifi­kaatiot poikkeus­tilanteista ja tapahtumista tiedot­tamiseen sekä lipun­osto­mahdollisuuden. Erilaisten mainosten ja etujen tarjoaminen sovelluksen käyttäjille voisi tuoda lisä­arvoa puolestaan mainos­paikkojen ostajille.

Parempaa asiakas­palvelua

Projektimme loppu­tuloksena julkaisimme Mikke-Junan sovelluksen kesä­kaudelle 2024, joten asiakas pääsee tänä kesänä testaa­maan ja totea­maan sovelluksen hyödyt sekä potentiaalin käytän­nössä. Sovelluksesta tuli asiakkaan mielestä toivotun­lainen, ja toivomme sen saavan myös hyvän vastaan­oton käyttäjien keskuu­dessa.

Sovelluksen tämän­hetkiset ominai­suudet voivat vapauttaa Mainos­puun asiakas­palvelun aikaa Mikke-Junan asiakas­palvelu­tehtävistä, antaen näin paremmin aikaa keskittyä kesä­sesongin mukanaan tuomiin muihin kiireisiin työ­tehtäviin. Sovellus viestii myös Mikke-Junan asiakkaille Mainos­puun asiakas­lähtöisestä ajattelusta sekä halusta tarjota ensi­luokkaista palvelua.

Seuraavia askeleita

Tunnistimme projektin aikana myös paljon jatko­kehitys­mahdollisuuksia, joilla voitaisiin tarjota lisä­arvoa niin sovelluksen käyttäjille kuin Mikke-Junan yhteis­työ­kumppaneille. Sovellukseen voisi tuoda notifi­kaatiot poikkeus­tilanteista ja tapahtumista tiedot­tamiseen sekä lipun­osto­mahdollisuuden. Erilaisten mainosten ja etujen tarjoaminen sovelluksen käyttäjille voisi tuoda lisä­arvoa puolestaan mainos­paikkojen ostajille.

Mindhive Mikke-Juna asiakastarina

Onko sinulla haasteita, joihin toivoisit ratkaisua digitaalisista palveluista? Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä, miten lähdemme etsimään sopivaa polkua kohti tehokkaampaa arkea!

Case Mikke-Juna

Mindhive otti hienosti kopin ajatukses­tamme sovelluksen suhteen. Yhteistyö kävi vaivat­tomasti, meidän puoleltamme laitettiin toiveet ulko­asusta ja tärkeim­mistä toimin­noista. Suvi piti meidät ajan tasalla koko projektin ajan ja lopuksi saatiin hyvä perehdytys käyttöön. Sovelluksesta tuli meille oikein toimiva koko­naisuus ja todella helppo­käyttöinen. Suosit­telemme Mindhiven palveluita ehdottomasti kaikille.

Mainospuu logo

Oona Kero

AD

Mainostalo Mainospuu Oy

Mainospuu on yli 40 vuotta Mikkelissä toiminut toteut­tavaan mainontaan keskittynyt yritys, joka ydin­liike­toimintansa ohella pyörittää myös Mikke-Junan liiket­oimintaa. Mikke-Juna on yli 10-vuotisen historiansa aikana tullut tutuksi näyksi kaupungin kesässä. Sen kyydissä tuhannet matkailijat pääsevät tutus­tumaan Mikkelin kanta­kaupungin kohteisiin opastetulla 45 minuutin kierto­ajelulla. Autoimme Mainos­puuta kehittämään asiakas­palveluaan kehit­tämällä Mikke-Junalle sovelluksen, joka kertoo junan sijainnin reaali­ajassa.

Tutustu yritykseen tarkemmin

www.mainospuu.com

Mistä lähdimme liikkeelle

Mindhive Mikke-Junan sovellus

Tarve

Kesän sesonki­aikaan Mainospuun asiakas­palvelu voi kuormittua Mikke-Junan asiakas­palvelu­tehtävien vuoksi. Asiakkaat mm. soittavat kysyäkseen, milloin juna on tulossa pysäkille. Mainospuu tahtoi lähteä kehit­tämään asiakas­palveluaan samalla resurs­sejaan optimoiden kiireisenä sesonki­aikana.

Ratkaisu

Suunnit­telimme ja toteu­timme Mikke-Junalle oman sovel­luksen, jonka pää­asiallinen tehtävä on kertoa junan sijainti kartalla reaali­ajassa. Käyttäjä näkee sovel­luksesta myös junan aika­taulut, hinnaston sekä reitin kohteiden lyhyen esittelyn sekä suomeksi että englanniksi.

Tavoitteet

UI-suunnittelu

Tekninen toteutus

Julkaisu

Miten toteutimme

Suunnittelusta liikkeelle

Aloitimme projektin määrit­telemällä tarkemmin, mitä muuta sisältöä Mikke-Junan sovel­luksessa voisi ensi vaiheessa olla reaali­aikaisen kartta­näkymän lisäksi. Sovelluksen ensim­mäiseen versioon päätimme tuoda kartan lisäksi myös hinnaston, aika­taulut sekä esittelyt jokaisesta reitin kohteesta. Lisäksi sovellus päätettiin alusta asti tehdä myös englannin­kielisinä palve­lemaan alueen ulko­maisia turisteja. 


UI-suunnit­telussa hyödyn­simme asiakkaan tekemää uudistettua Mikke-Junan brändi-ilmettä. Tavoitte­limme sovel­luksen ilmeessä raikasta, leikkisää ja erityisesti lapsi­perheisiin vetoavaa fiilistä. Emme myöskään unohta­neet omaa asiakas­lupaustamme tehdä palveluja, joiden käyttäminen myös tuntuu hyvältä. Asiakas pääsi testaamaan UI-suunnitelmia klikkail­tavan proto­tyypin avulla ennen kuin oli kehittäjien vuoro aloittaa työt.

Kahden sovelluksen ratkaisu

UI-suunnitel­mien pohjalta jatkoimme itse kehitys­työhön. Mikke-Junan sovellus toteutettiin modernilla Flutter-työkalulla, jolla voidaan kustannus­tehokkaasti luoda nopeasti toimivia sovelluksia sekä Androidille että iPhonelle yhdellä kertaa. Kartta­näkymän toteutimme kahden sovelluksen ratkaisuna: teimme junan henkilö­kunnalle erillisen sovelluksen, jolla määritel­lään, milloin junan sijainti näkyy matkustajien sovelluk­sessa. Henkilö­kunnan sovellusta käyttävän mobiili­laitteen on näin ollen oltava aina junan kyydissä, jotta sijainti voidaan määrittää. 


Ennen sovelluksen julkaisua ratkaisua testattiin huolella sekä meidän että asiakkaan toimesta, jotta voitiin todeta kartan päivittyvän oikein. Lopuksi teimme myös oman yllä­pito­liittymän asiakkaalle, josta voidaan päivittää sovelluksen teksti­sisältöjä.

Mikke-Juna -sovellus
Mindhive MIkke-Juna -sovellus
Mindhive Mikke-Junan sovellus

Mitä asiakkaamme sai

Parempaa asiakas­palvelua

Projektimme loppu­tuloksena julkaisimme Mikke-Junan sovelluksen kesä­kaudelle 2024, joten asiakas pääsee tänä kesänä testaa­maan ja totea­maan sovelluksen hyödyt sekä potentiaalin käytän­nössä. Sovelluksesta tuli asiakkaan mielestä toivotun­lainen, ja toivomme sen saavan myös hyvän vastaan­oton käyttäjien keskuu­dessa.

Sovelluksen tämän­hetkiset ominai­suudet voivat vapauttaa Mainos­puun asiakas­palvelun aikaa Mikke-Junan asiakas­palvelu­tehtävistä, antaen näin paremmin aikaa keskittyä kesä­sesongin mukanaan tuomiin muihin kiireisiin työ­tehtäviin. Sovellus viestii myös Mikke-Junan asiakkaille Mainos­puun asiakas­lähtöisestä ajattelusta sekä halusta tarjota ensi­luokkaista palvelua.

Seuraavia askeleita

Tunnistimme projektin aikana myös paljon jatko­kehitys­mahdollisuuksia, joilla voitaisiin tarjota lisä­arvoa niin sovelluksen käyttäjille kuin Mikke-Junan yhteis­työ­kumppaneille. Sovellukseen voisi tuoda notifi­kaatiot poikkeus­tilanteista ja tapahtumista tiedot­tamiseen sekä lipun­osto­mahdollisuuden. Erilaisten mainosten ja etujen tarjoaminen sovelluksen käyttäjille voisi tuoda lisä­arvoa puolestaan mainos­paikkojen ostajille.

Mindhive Mikke-Juna asiakastarina

Onko sinulla haasteita, joihin toivoisit ratkaisua digitaalisista palveluista? Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä, miten lähdemme etsimään sopivaa polkua kohti tehokkaampaa arkea!