Työmme jälkiä
Työmme jälkiä

Hiilijalan­jäljenlas­kentaa Co-working ‑toimijoille

Muotoilimme ja validoimme Puuni Oy:n tuoteideaa palvelusta, jonka avulla co-working -toimija voi tarjota asiakaskohtaisen raportin hiilijalanjäljestä tilan käytön perusteella.

Photo by <a href="https://unsplash.com/@sincerelymedia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Sincerely Media</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/selective-focus-photography-of-green-leaf-72XZgeY3IY4?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Photo by <a href="https://unsplash.com/@sincerelymedia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Sincerely Media</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/selective-focus-photography-of-green-leaf-72XZgeY3IY4?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Photo by <a href="https://unsplash.com/@sincerelymedia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Sincerely Media</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/selective-focus-photography-of-green-leaf-72XZgeY3IY4?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Case Puunin ketterä kokeilu

Tehdessämme yhteistyötä Mindhiven kanssa, tavoitteenamme oli saada ammattilaisapua oman ideamme kirkastamiseen. Meillä oli mielessämme visio uudesta palvelusta, ja toivoimme ammattilaisten tuovan näkemyksiään konseptimme toteutettavuudesta sekä toimivuudesta, jotta voisimme kehittää siitä menestyksekkään palvelun. Mindhive otti aktiivisesti yhteyttä asiakkaaseemme Australiassa, mikä avasi meille uusia näkemyksiä ja toi esille tärkeää tietoa, joka oli aiemmin jäänyt huomiotta.


Tämän yhteistyön myötä saimme selkeytettyä konseptiamme ja luotua visuaalisen suunnitelman palvelumme toimivuudesta. Nämä työkalut mahdollistavat nyt alkuperäisen ideamme potentiaalin havainnollistamisen mahdollisille asiakkaille ja sijoittajille tavalla, joka on sekä konkreettinen että vakuuttava. Mindhive on osoittautunut loistavaksi yhteistyökumppaniksi yrityksille, jotka ovat etsimässä asiantuntija-apua uusien palveluidensa kehittämiseen.

Puuni logo

Joona Puhakka

yrityksen perustaja

Puuni Oy

Hiilijalanjäljenlaskennasta on tulossa ESG:n myötä regulaation mukainen velvoite kaikille yrityksille. Vaikka suora vaikutus koskee monesti suurempia yhtiöitä, seuraa velvoite mukana arvoketjussa myös pienemmille toimijoille. Nämä velvoitteet koskevat myös co-working -tiloissa toimivia yrityksiä. Ketterässä kokeilussa muotoilimme alustapalvelun käyttöliittymäproton, jolla voitiin testata tuoteideaa co-working -toimijan hiilijalanjäljen raportointipalvelusta.

Tutustu yritykseen tarkemmin

www.puuni.fi

Mistä lähdimme liikkeelle

Mindhive Oy palvelumuotoilu

Tarve

Myynnin tueksi asiakas tarvitsi käyttöliittymäprototyypin, jolla se pystyisi näyttämään mahdolliselle asiakkaalle tai rahoittajalle konkreettinen ratkaisu, jolla co-working -tilassa toimivien yritysten hiilijalanjäljen raportointi voidaan ratkaista.

Ratkaisu

Haastatteluista hankitun ymmärryksen pohjalta muotoilimme potentiaalisen käyttäjän asiakaspolun. Polulla tunnistettujen huolien ratkaisut otimme huomioon käyttöliittymäprototyypin suunnittelussa.

Tarve

Myynnin tueksi asiakas tarvitsi käyttöliittymäprototyypin, jolla se pystyisi näyttämään mahdolliselle asiakkaalle tai rahoittajalle konkreettinen ratkaisu, jolla co-working -tilassa toimivien yritysten hiilijalanjäljen raportointi voidaan ratkaista.

Ratkaisu

Haastatteluista hankitun ymmärryksen pohjalta muotoilimme potentiaalisen käyttäjän asiakaspolun. Polulla tunnistettujen huolien ratkaisut otimme huomioon käyttöliittymäprototyypin suunnittelussa.

Haastattelut

Asiakaspolku

Prototyyppi

Jatkokehitys

Miten toteutimme

Asiakaspolun avulla idean kirkastusta

Kokeilun aluksi haastateltiin yrityksen asiantuntijoita liikeidean tavoitteiden sekä hiilijalanjäljen laskennan konkretian ymmärtämiseksi. Lisäksi haastattelimme ulkomailla toimivan suuren co-working -toimijan operatiivista johtajaa, jotta voisimme paremmin tunnistaa, mitä ajatuksia ja kipupisteitä tulevaan regulaation mukaiseen raportointiin liittyy.


Tämän ymmärryksen pohjalta koostimme asiakaspolun palvelun myymisen avuksi, joka huomioi asiakkaan mahdolliset huolet ja esittää niihin ratkaisuja. Asiakaspolun muotoilu kuvaa myös kaikki asiakkaan ja palvelun väliset kosketuspisteet, joissa vaaditaan jotain toimia asiakkaalta. Asiakaspolun kuvaamisella pystyttiin myös kirkastamaan palvelun ansaintamallia.

Prototyypillä konkretiaa

Näiden pohjalta suunniteltiin visuaalisesti houkutteleva klikkailtava prototyyppi palvelusta, jonka avulla palvelun ideaa voidaan esitellä potentiaalisille asiakkaille ja mahdollisille rahoittajille. Prototyyppi esittelee myös idean, millä tavalla co-working -toimija voidaan motivoida mukaan palvelun myymiseen revenue share -mallin mukaisesti.

Mitä asiakkaamme sai

Ketterä kokeilu myös mahdollisti idean esittelyn asiakkaalle, jonka kanssa kehittämistyötä voitaisiin yhdessä jatkaa eteenpäin.

Kokeilu todisti, että palvelulla voisi olla potentiaalisia käyttäjiä ja sen toteutus voisi olla hyvin vahvistettavissa iteratiiviseen kehitykseen.

Ketterä kokeilu myös mahdollisti idean esittelyn asiakkaalle, jonka kanssa kehittämistyötä voitaisiin yhdessä jatkaa eteenpäin.

Kokeilu todisti, että palvelulla voisi olla potentiaalisia käyttäjiä ja sen toteutus voisi olla hyvin vahvistettavissa iteratiiviseen kehitykseen.

Haluatko kokeilla ketterästi jotain tuote- tai palveluideaa? Ota yhteyttä ja katsotaan, miten voisimme olla avuksi.

Case Puunin ketterä kokeilu

Tehdessämme yhteistyötä Mindhiven kanssa, tavoitteenamme oli saada ammattilaisapua oman ideamme kirkastamiseen. Meillä oli mielessämme visio uudesta palvelusta, ja toivoimme ammattilaisten tuovan näkemyksiään konseptimme toteutettavuudesta sekä toimivuudesta, jotta voisimme kehittää siitä menestyksekkään palvelun. Mindhive otti aktiivisesti yhteyttä asiakkaaseemme Australiassa, mikä avasi meille uusia näkemyksiä ja toi esille tärkeää tietoa, joka oli aiemmin jäänyt huomiotta.


Tämän yhteistyön myötä saimme selkeytettyä konseptiamme ja luotua visuaalisen suunnitelman palvelumme toimivuudesta. Nämä työkalut mahdollistavat nyt alkuperäisen ideamme potentiaalin havainnollistamisen mahdollisille asiakkaille ja sijoittajille tavalla, joka on sekä konkreettinen että vakuuttava. Mindhive on osoittautunut loistavaksi yhteistyökumppaniksi yrityksille, jotka ovat etsimässä asiantuntija-apua uusien palveluidensa kehittämiseen.

Puuni logo

Joona Puhakka

yrityksen perustaja

Puuni Oy

Hiilijalanjäljenlaskennasta on tulossa ESG:n myötä regulaation mukainen velvoite kaikille yrityksille. Vaikka suora vaikutus koskee monesti suurempia yhtiöitä, seuraa velvoite mukana arvoketjussa myös pienemmille toimijoille. Nämä velvoitteet koskevat myös co-working -tiloissa toimivia yrityksiä. Ketterässä kokeilussa muotoilimme alustapalvelun käyttöliittymäproton, jolla voitiin testata tuoteideaa co-working -toimijan hiilijalanjäljen raportointipalvelusta.

Tutustu yritykseen tarkemmin

www.puuni.fi

Mistä lähdimme liikkeelle

Mindhive Oy palvelumuotoilu

Tarve

Myynnin tueksi asiakas tarvitsi käyttöliittymäprototyypin, jolla se pystyisi näyttämään mahdolliselle asiakkaalle tai rahoittajalle konkreettinen ratkaisu, jolla co-working -tilassa toimivien yritysten hiilijalanjäljen raportointi voidaan ratkaista.

Ratkaisu

Haastatteluista hankitun ymmärryksen pohjalta muotoilimme potentiaalisen käyttäjän asiakaspolun. Polulla tunnistettujen huolien ratkaisut otimme huomioon käyttöliittymäprototyypin suunnittelussa.

Haastattelut

Asiakaspolku

Prototyyppi

Jatkokehitys

Miten toteutimme

Asiakaspolun avulla idean kirkastusta

Kokeilun aluksi haastateltiin yrityksen asiantuntijoita liikeidean tavoitteiden sekä hiilijalanjäljen laskennan konkretian ymmärtämiseksi. Lisäksi haastattelimme ulkomailla toimivan suuren co-working -toimijan operatiivista johtajaa, jotta voisimme paremmin tunnistaa, mitä ajatuksia ja kipupisteitä tulevaan regulaation mukaiseen raportointiin liittyy.


Tämän ymmärryksen pohjalta koostimme asiakaspolun palvelun myymisen avuksi, joka huomioi asiakkaan mahdolliset huolet ja esittää niihin ratkaisuja. Asiakaspolun muotoilu kuvaa myös kaikki asiakkaan ja palvelun väliset kosketuspisteet, joissa vaaditaan jotain toimia asiakkaalta. Asiakaspolun kuvaamisella pystyttiin myös kirkastamaan palvelun ansaintamallia.

Prototyypillä konkretiaa

Näiden pohjalta suunniteltiin visuaalisesti houkutteleva klikkailtava prototyyppi palvelusta, jonka avulla palvelun ideaa voidaan esitellä potentiaalisille asiakkaille ja mahdollisille rahoittajille. Prototyyppi esittelee myös idean, millä tavalla co-working -toimija voidaan motivoida mukaan palvelun myymiseen revenue share -mallin mukaisesti.

Mitä asiakkaamme sai

Ketterä kokeilu myös mahdollisti idean esittelyn asiakkaalle, jonka kanssa kehittämistyötä voitaisiin yhdessä jatkaa eteenpäin.

Kokeilu todisti, että palvelulla voisi olla potentiaalisia käyttäjiä ja sen toteutus voisi olla hyvin vahvistettavissa iteratiiviseen kehitykseen.

Haluatko kokeilla ketterästi jotain tuote- tai palveluideaa? Ota yhteyttä ja katsotaan, miten voisimme olla avuksi.