Suunnitelmia valkotaululla.

AI ja data-analytiikka

AI ja data-analytiikka

AI ja data-analytiikka

Tekoälyn ja data-analytiikan osaajamme nostavat prosessisi uudelle tasolle.

Tekoälyn ja data-analytiikan osaajamme nostavat prosessisi uudelle tasolle.

Etusivu

AI- ja data-analytiikka

Tehoja tekoälystä ja datasta

Tehoja tekoälystä ja datasta

Tehoja tekoälystä ja datasta

Tarjoamme eritasoisia data-, tekoäly- ja koneoppimispalveluita, joiden avulla tietomassoista pystytään löytämään ongelman lisäksi ratkaisuehdotus.


Datan kerääminen ja siitä tehtävä analyysi on merkittävä tapa ymmärtää yrityksen liiketoimintaa. Löytämällä ja oppimalla datasta esimerkiksi ihmisten käyttäytymistä, prosessien kriittisiä vaiheita tai mallintamalla osaprosesseja, pystymme tekemään älykkäitä ratkaisuja niin digitaalisessa kuin fyysisessäkin maailmassa.

Ohjelmistokehittäjät projektin parissa.
Ohjelmistokehittäjät projektin parissa.
Visuaalista suunnittelua Mindhiven toimistolla.

Palveluihimme kuuluu:

  • Tiedon keruu ja käsittely

  • Tiedon visualisointi

  • Tutkimusaineistoanalyysit

  • Koneoppiminen

  • Ominaisuuksien suunnittelu ja käyttöönotto


Tarjoamme myös intensiivikursseja koneoppimisen ja dataprojektien hallinnasta.

Konenäkö tehostaa laadunvalvontaa

Konenäkö tehostaa laadun­valvontaa

Konenäkö tehostaa laadunvalvontaa

Tarjoamme konenäköratkaisuja kumppanimme Santa Margarita Oy:n kanssa.


Konenäköratkaisuilla voimme toteuttaa räätälöityjä tuotteiden laadunvalvontaan liittyviä ratkaisuja, joissa aikaisemmin on jouduttu turvautumaan silmämääräiseen arviointiin.

Konenäön avulla voidaan mm.

  • Mitata kappaleita ja niiden muotoja

  • Luokitella materiaalin laatuja

  • Havaita pinnan poikkeavuuksia

  • Havaita tuntemattomia kappaleita

  • Lajitella erilaisia kappaleita

Ohjelmistokehittäjät palaverissa Mindhiven toimistolla.

Referenssejä

Referenssejä

Referenssejä

Ohjelmistokehittäjät tietokoneiden ääressä.