Digitalisoinnin konsultointitapaaminen Mikkelin toimistolla.

Digitalisoinnin konsultointi

Digitali­soinnin konsultointi

Autamme sinua hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet.

Autamme sinua hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet.

Digitalisoinnin konsultointitapaaminen Mikkelin toimistolla.

Digitalisoinnin konsultointi

Autamme sinua hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet.

Etusivu

Digitalisoinnin konsultointi

Muokkaa liiketoimintaasi tulevaisuuden tarpeisiin

Muokkaa liiketoimintaasi tulevaisuuden tarpeisiin

digitaalinen palvelu

konsultointi

palvelumuotoilu

ChatGPT

tekoälykoulutus

Digitalisaatio­konsultointi avaa yrityksellesi ovia nykyaikaisen teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin. Autamme sinua soveltamaan digitaalisia ratkaisuja osaksi liike­toimintaasi, oli kyseessä sitten asiakas­kokemuksen kehittäminen digitaalisten palveluiden avulla, datan hyödyntäminen tehokkaammin tai uusien älykkäiden palvelujen luominen.

Me hallitsemme digitalisaation mahdollisuudet ja sinä olet oman alasi paras asiantuntija. Tartumme yhdessä haasteisiisi tai ideaasi ja autamme sinua löytämään ratkaisuja toimintasi kehittämiseen. Räätälöidyt koulutuksemme ja konsultointi­palvelumme varmistavat, että yrityksesi ei vain pysy ajan hermolla, vaan myös erottuu edukseen digitalisaation virtauksissa.


Digitalisaatio­konsultointi voi sisältää esimerkiksi digitaalisen palvelun muotoilua tai tekoäly­konsultointia Chat-GPT -koulutuksista laajempiin kokonaisuuksiin.

Digitalisaatio­konsultointi avaa yrityksellesi ovia nykyaikaisen teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin. Autamme sinua soveltamaan digitaalisia ratkaisuja osaksi liike­toimintaasi, oli kyseessä sitten asiakas­kokemuksen kehittäminen digitaalisten palveluiden avulla, datan hyödyntäminen tehokkaammin tai uusien älykkäiden palvelujen luominen.

Me hallitsemme digitalisaation mahdollisuudet ja sinä olet oman alasi paras asiantuntija. Tartumme yhdessä haasteisiisi tai ideaasi ja autamme sinua löytämään ratkaisuja toimintasi kehittämiseen. Räätälöidyt koulutuksemme ja konsultointi­palvelumme varmistavat, että yrityksesi ei vain pysy ajan hermolla, vaan myös erottuu edukseen digitalisaation virtauksissa.


Digitalisaatio­konsultointi voi sisältää esimerkiksi digitaalisen palvelun muotoilua tai tekoäly­konsultointia Chat-GPT -koulutuksista laajempiin kokonaisuuksiin.

Digitalisaatio­konsultointi avaa yrityksellesi ovia nyky­aikaisen teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin. Autamme sinua soveltamaan digitaalisia ratkaisuja osaksi liike­toimintaasi, oli kyseessä sitten asiakas­kokemuksen kehittäminen digitaalisten palveluiden avulla, datan hyödyntäminen tehokkaammin tai uusien älykkäiden palvelujen luominen.

Me hallitsemme digitalisaation mahdollisuudet ja sinä olet oman alasi paras asiantuntija. Tartumme yhdessä haasteisiisi tai ideaasi ja autamme sinua löytämään ratkaisuja toimintasi kehittämiseen. Räätälöidyt koulutuksemme, konsultointi­palvelumme ja käytännön työ­kalumme varmistavat, että yrityksesi ei vain pysy ajan hermolla, vaan myös erottuu edukseen digitalisaation virtauksissa.


Digitalisaatio­konsultointi voi sisältää esimerkiksi digitaalisen palvelun muotoilua tai teko­äly­konsultointia Chat-GPT -koulutuksista laajempiin kokonaisuuksiin.

Digitalisaatiokonsultointi avaa yrityksellesi ovia nykyaikaisen teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin. Autamme sinua soveltamaan digitaalisia ratkaisuja osaksi liiketoimintaasi, oli kyseessä sitten asiakaskokemuksen kehittäminen digitaalisten palveluiden avulla, datan hyödyntäminen tehokkaammin tai uusien älykkäiden palvelujen luominen.

Me hallitsemme digitalisaation mahdollisuudet ja sinä olet oman alasi paras asiantuntija. Tartumme yhdessä haasteisiisi tai ideaasi ja autamme sinua löytämään ratkaisuja toimintasi kehittämiseen. Räätälöidyt koulutuksemme, konsultointipalvelumme ja käytännön työkalumme varmistavat, että yrityksesi ei vain pysy ajan hermolla, vaan myös erottuu edukseen digitalisaation virtauksissa.


Digitalisaatiokonsultointi voi sisältää esimerkiksi digitaalisen palvelun muotoilua tai tekoälykonsultointia Chat-GPT -koulutuksista laajempiin kokonaisuuksiin.

Räätälöidyt ChatGPT-koulutukset

ChatGPT

generatiivinen tekoäly

tekoälykoulutus

chatbotit

työpaja

tekoälyintegraatiot

Generatiivisen tekoälyn, kuten ChatGPT:n, esiin­marssi on mullistanut käsityksemme teknologian roolista liike­toiminnassa ja yhteis­kunnassa. ChatGPT ei ole pelkkä väline; se on osa laajempaa yhteis­kunnallista muutosta, joka vaatii aktiivista suhtautumista ja ymmärrystä.


Meidän räätälöidyt ChatGPT-koulutuksemme tarjoavat mahdollisuuden tutustua syvällisesti tähän uuteen teknologiaan ja oppia, miten voit valjastaa tekoälyn arjen apuriksesi. Koulutuksessa korostamme ChatGPT:n moni­puolisia käyttö­mahdollisuuksia, jotka ulottuvat ideoinnista ja oppimisesta työ­tehtävien tehostamiseen.

Lähde mukaan tälle matkalle, jossa opimme yhdessä, kuinka tekoäly voi muokata liike­toimintaamme ja ammattejamme. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet ottaa aktiivinen rooli tässä muutoksessa, kehittäen paitsi käytännön taitoja myös syvempää ymmärrystä ChatGPT:n ja generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksista.


Koulutuksen päätyttyä tarjoamme moni­puolista tukea, joka varmistaa oppimiesi taitojen jatkuvan kehittämisen ja soveltamisen käytännössä.

CEO, Ville Venäläinen

Ville Venäläinen

Ville toimii koulutuksen vetäjänä. Hän on pitkän linjan kouluttaja, puhuja ja kehittäjä. Ville on auttanut lukuisia yrityksiä vuosien varrella digitali­saatiossa ja on ollut kehittämässä hyvin laaja-alaisesti tieto­järjestelmiä, tekoäly­ratkaisuja, mutta myös johtamista ja liike­toimintaa.

Mindhive Oy räätälöidyt ChatGPT-koulutukset
Mindhive Oy räätälöidyt ChatGPT-koulutukset

Miksi lähteä matkalle:
ChatGPT-koulutuksen hyödyt

Ymmärrät tekoälyn mahdollisuudet

Saat kattavan yleiskuvan generatiivisen tekoälyn, kuten ChatGPT:n, tarjoamista mahdollisuuksista. Opit soveltamaan tekoälyä tukemaan juuri sinun liike­toimintaasi ja päivittäistä työtä.

Valmistaudut tulevaisuuteen

Koulutuksemme tarkoituksena on myös varmistaa, että yrityksesi pysyy ajan hermolla ja hyödyntää uusinta teknologiaa tehokkaasti.

Saavutat kilpailuetua

Ottamalla generatiivisen tekoälyn yrityksesi arkeen voit erottua kilpailijoistasi syvällisemmällä ymmärryksellä ja kyvyllä soveltaa tekoälyä liiketoiminnassa.

Koulutuksen jälkeen:
Jatketaan matkaa yhdessä

Syventävät teemapajat ja klinikat

Järjestämme syventäviä työpajoja, joissa keskitytään tiettyihin tekoälyn soveltamisen osa-alueisiin. Tarjoamme myös käteviä ChatGPT-klinikoita, joissa voimme ratkaista esiin nousseita haasteita yhdessä.

Räätälöidyt ChatGPT-ratkaisut

Voimme luoda yrityksesi toimintaa tukevia räätälöityjä ChatGPT-ratkaisuja, jotka voivat auttaa esim. sisäisten prosessien sekä asiakas­kokemuksen kehittämistä .

Tekoälyintegraatiot ja ohjelmistokehitys

Suunnittelemme ja toteutamme räätälöityjä integraatioita, jotka yhdistävät ChatGPT:n ja muut tekoäly­teknologiat yrityksesi nykyisiin järjestelmiin. Voimme myös kehittää asiakas­kohtaisia ohjelmisto­ratkaisuja, jotka hyödyntävät tekoälyn mahdollisuuksia innovatiivisilla tavoilla.

Digitaalisen palvelun muotoilu

digitaalinen muotoilu

palvelumuotoilu

käyttäjäkokemus

prototyyppi

käyttöliittymä

Luomme digitaalisia palveluita, jotka perustuvat syvälliseen asiakas­ymmärrykseen ja tuovat kilpailu­etua yrityksellesi. Meidän lähestymis­tapamme on ihmis­lähtöinen: kuuntelemme ja analysoimme tarpeitasi, jotta voimme määritellä oikean ongelman ennen ratkaisun kehittämistä.


Käytämme palvelu­muotoilun menetelmiä, kuten asiakas­polkuja ja käyttäjä­tarinoita, kun määrittelemme ja kehitämme ratkaisuja, jotka todella vastaavat asiakkaidesi tarpeisiin. Keskitymme erityisesti käyttäjä­kokemuksen parantamiseen suunnittelemalla intuitiivisia ja helppo­käyttöisiä käyttö­liittymiä. Prototyyppien testaaminen ja iteratiivinen kehitys varmistavat, että lopputulos ei ainoastaan täytä, vaan ylittää odotukset.

Me Mindhivella tiedämme, että hyvän palvelu­kokemuksen luominen koostuu useista osa-alueista. Työskentelemme kanssasi selvittääksemme, miten voimme yhdessä tuoda digitaalisen palvelusi visiosta todellisuuteen. Olipa kyseessä sitten uuden idean hiominen tai nykyisen palvelun kehittäminen, meidän tehtävämme on auttaa sinua löytämään oikeat ratkaisut hyödyntäen digitalisaation mahdollisuuksia.

Mindhive Oy digitalisaatiokonsultointi
Mindhive Oy digitalisaatiokonsultointi

Miksi muotoilla?

Tyytyväisemmät käyttäjät

Käyttäjä­keskeinen muotoilu tekee digitaalisista palveluista intuitiivisia ja miellyttäviä käyttää.

Kasvun ja innovaation mahdollisuudet

Digitaalisten ratkaisujen avulla voit tavoittaa uusia markkinoita ja asiakas­segmenttejä, samalla edistäen innovaatiota.

Kustannustehokkuus ja skaalautuvuus

Oikein kohdennetut teknologiset investoinnit tuovat kustannus­säästöjä ja tukevat liike­toiminnan kasvua.

Tyypillisiä projekteja

Uusien verkko­palveluiden ja sovellusten muotoilu

Nykyisen digitaalisen palvelun käyttäjä­kokemuksen kehittäminen

Sisäisten prosessien kehittäminen digitalisaation keinoin

Muu konsultointi

tekoälykartoitus

digitalisaatiostrategia

liiketoiminnan prosessit

toimintaympäristön muutokset

Tekoälykartoitukset

Tekoäly­kartoituksessa arvioimme yrityksesi nyky­tilan ja valmiuden hyödyntää teko­älyä. Tämä kartoitus tarjoaa yrityksellesi näkemyksen siitä, kuinka teko­äly voi tukea liike­toiminta­prosessejanne ja auttaa tunnistamaan konkreettisia mahdollisuuksia tekoälyn soveltamiseksi. Kartoitus auttaa myös määrittelemään tarvittavat askeleet ja resurssit teko­älyn tehokkaaksi käyttöön­otoksi yrityksessäsi.

Digitalisaatiostrategiat

Elämme aikaa, jossa toiminta­ympäristömme muuttuu ja digitalisoituu nopeammin kuin koskaan ennen. Digitalisaatio­strategian avulla luomme suunnitelman, joka auttaa yritystäsi hyödyntämän digitali­saation mahdollisuudet. Pyrimme tunnistamaan toiminta­ympäristöstä nousevia haasteita, joihin sinun tulisi ottaa kantaa omassa strategiassasi. Tavoitteenamme on varmistaa, että digitali­saatio tukee liike­toiminta­tavoitteitasi ja edistää innovaatiota ja tehokkuutta.

Mindhive Oy digitalisaatiostrategiat
Mindhive Oy digitalisaatiostrategiat
Mindhive Oy tekoälykartoitukset
Mindhive Oy tekoälykartoitukset

Asiakkaidemme suusta

  • "Asiantuntevaa palvelua, auttaa liiketoiminnan kehittämisessä"

  • Saimme ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen asioihin, joita olemme kehittäneet viimeiset neljä vuotta, ja sitä kautta varmuuden että olemme oikealla tiellä kehitystyössämme. Lisäksi palvelun perusteella teemme joitakin painopistemuutoksia omaan kehitysohjelmaamme, jotta pystymme hyödyntämään työssä löydetyt kehityskohteet paremmin ja nopeammin.

  • "Erittäin sujuva prosessi ja yrityksen tarpeisiin mainiosti vastannut hanke "

  • "Mindhive osoitti erinomaista asiantuntemusta ja asiakaslähtöisyyttä."

  • "Saimme selkeän kuvauksen ja toimenpidelistauksen palvelun toteuttamiseen. Asiantuntijat toivat meille juuri sen tiedon ja osaamisen mikä meiltä itseltämme puuttuu"

  • "Palvelun sisältö ja laatu ylittivät ennakko-odotukset. "

  • "Saatiin tehtyä hyvä suunnitelma äpin toteuttamiselle, nyt toivotaan että äppi valmistuu pian. "

  • "Yhteistyö Mindhiven kanssa onnistui hyvin ja he ymmärsivät minkälainen haaste meillä on niin teknologisessa kuin taloudellisessa näkökulmasta katsottua. "

  • Mindhive pystyi toimittamaan meille sopivan ratkaisun, jolla on erittäin suuri merkitys liiketoiminnan kansainvälisen kehittämisen seuraavissa vaiheissa. Konsultointi eteni sopivissa paloissa ja saimme ratkaisut käyttöömme ennalta määritellyn aikataulun mukaisesti. Mindhive ehdotti myös toimenpiteitä, joiden avulla seuraavat askeleet liiketoiminnan kansainvälinen kehittämisessä ovat paremmin jäsenneltyjä.

Tukea kasvuun ja toiminnan kehittämiseen

Tukea kasvuun ja toiminnan kehittämiseen